Dijelovi osam mjesnih zajednica uskoro dobivaju javnu rasvjetu

Ovih dana započeli su radovi na širenju mreže javne rasvjete na području općine Čitluk. Općina Čitluk uskoro će u o okviru projekta izgradnje i rekonstrukcije javne rasvjete postaviti javnu rasvjetu u dijelovima osam mjesnih zajednica, što je samo dio projekta za koji je Općina Čitluk krajem 2019. godine provela konkurentski postupak za dostavu ponuda i po završetku postupka odabrala najpovoljnijeg ponuditelja.

Postavljanje javne rasvjete u dijelu MZ Tepčići

Nakon provedbe navedene procedure Općina Čitluk potpisala je ugovor sa gospodarskim društvom „Projecta“ d.o.o. Mostar, a vrijednost ugovora, koji će se realizirati kroz nekoliko faza, je 500.000,00KM s rokom od dvije godine.

U prvoj fazi realizacije potpisanog ugovora radovi na širenju sustava javne rasvjete bit će obavljeni u dijelovima mjesnih zajednica: Tepčići, Krehin Gradac, Služanj, Čitluk Grad, Međugorje, Bijakovići, Donji Hamzići i Donji Veliki Ograđenik.

Postavljanje javne rasvjete u dijelu MZ Krehin Gradac

Sustav javne rasvjete u proteklom razdoblju već je izgrađen u dijelovima nekih mjesnih zajednica, a planira se graditi i u drugim mjesnim zajednicama, sve u skladu s mogućnostima i planom ulaganja u komunalnu infrastrukturu na području cijele općine Čitluk.