EU4Business objavio javni poziv vrijedan 1.8 milijuna KM

Projekt Europske unije EU4Business objavio je jučer javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava kako bi se ublažio negativan utjecaj COVID-19 na poljoprivredno-prehrambeni sektor u Bosni i Hercegovini.

Ciljevi javnog poziva su sljedeći:

1. doprinijeti ublažavanju negativnog utjecaja epidemije COVID-19 na poljoprivredno-prehrambeni sektor u BiH;
2. optimizacija operativnih troškova, održavanje produktivnost, likvidnosti i konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora u BiH;
3. podrška stabilizaciji postojećih lanaca vrijednosti od primarne proizvodnje do prerade i plasmana proizvoda na tržište; i
4. promoviranje prakse održivog razvoja uključujući bolje upravljanje prirodnim resursima i očuvanje okoliša i zaštitu ljudi, prvenstveno radnika ili poljoprivrednika.

Prihvatljivi podnositelji prijava za dodjelu bespovratnih sredstava mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća, obrti/poduzetnici i/ili zadruge sa uspostavljenom mrežom kooperanata/individualnih poljoprivrednih proizvođača koje se bave:

• proizvodnjom i/ili otkupom i/ili skladištenjem i/ili plasmanom svježih poljoprivrednih i gotovih prehrambenih proizvoda; ili
• proizvodnjom i/ili otkupom i preradom, skladištenje i plasmanom poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Ukupna raspoloživa sredstva iznose do 1.8 milijuna KM. Bespovratna sredstva po jednoj prijavi mogu iznositi od 50.000 KM do 150.000 KM. (bez PDV-a).

Informacije o načinu popunjavanja i dostave prijave se nalaze u Smjernicama za podnositelje prijava na javni poziv.

Krajnji rok za podnošenje prijava je srijeda, 3. lipnja 2020. godine do 15.00 sati.

Prijave podnesene nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje.

Preuzmite dokumentaciju:

Smjernice za podnositelje prijava na javni poziv

Prilog 1: Obrazac projektnog prijedloga

Prilog 2: Pismo namjere za sufinanciranje projekta (primjer)

Prilog 3: Lista za provjeru dostavljene dokumentacije

Aneks 1: Proračun projekta

Aneks 2: Plan realizacije projektnih aktivnosti

Aneks 3: Informacije o kooperantima 

EU4Business je projekt Europske unije kojim se nastoji ojačati kapacitet ekonomskog rasta i zapošljavanja u Bosni i Hercegovini unaprjeđenjem konkurentnosti i inovativnosti u odabranim sektorima. EU4Business je projekt vrijedan 16.1 milijuna eura, od čega 15 milijuna eura financira Europska unija, a 1.1 milijun eura Savezna Republika Njemačka.

Projekt zajednički provode Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) i Međunarodna organizacija rada (ILO), od travnja 2018. do ožujka 2022. godine.

EU4Business je dio Programa strategija lokalnog razvoja – Lokalne samouprave i ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini koji provodi Savezno ministarstvo za ekonomsku suradnju i razvoj Republike Njemačke (BMZ).