FOTO: Asfaltirane dvije ulice

Asfaltiranjem dviju ulica Općina Čitluk nastavila je s ulaganjima u prometnu infrastrukturu na svom području.

U Donjem Čmarevcu asfaltirana je 350 metara ulice koja vodi do obiteljskih kuća. Širina novoasfaltirane prometnice u ovoj ulici je 4 metra, dok je na samom spajanju s lokalnom cestom raskrižje prošireno zbog veće preglednosti i sigurnosti odvijanja prometa.

Uz već spomenutu ulicu, danas je također asfaltirana ulica u Donjoj Blatnici. U ulici smještenoj nadomak crkve sv. Franje asfaltirano je ukupno 300 metara prometnice čija je širina tri metra.

Nakon završetka ovih radova ulaganja u prometnu infrastrukturu nastavit će se realizacijom novih sličnih projekata.

Donji Čmarevac

Objavljuje DogađajnicaPetak, 21. rujna 2018.