Vinske ceste

Ispis


vinskeceste

Vinska cesta Hercegovine je utemeljena i slubeno otvorena u travnju 2007. godine. Nakon godinu i pol dana rada na projektu definirani su elementi ponude ovoga turisti?kog proizvoda, a oni se sastoje od prirodnih i drutvenih atrakcija Hercegovine koje je mogu?e spojiti s vinom i naravno vinskih podruma. Dvadeset i dva vinska podruma ?ine okosnicu ovoga proizvoda, a smjeteni su u est hercegova?kih op?ina (?itluk, Ljubuki, Mostar, ?apljina, Stolac i Trebinje). Mnogi ?e re?i da je Brotnjo kolijevka vinogradarstva i vinarstva u Bosni i Hercegovini pa je stoga i razumljivo da najve?i broj podruma, njih trinaest, koji su dio programa Vinska cesta Hercegovine dolazi upravo iz Brotnja. Svi od reda koriste najsuvremenije tehnologije u proizvodnji vina. Posjeduju veliko iskustvo i ljubav prema ovome poslu. Me?u njima vlada pozitivan natjecateljski duh to iz godine u godinu rezultira sve ve?om kvalitetom ilavke i Blatine proizvedene ovdje. Ve?ina podrumara je unaprijedila svoju ponudu dodaju?i podrumima posebne degustacijske dvorane odnosno kuaonice, zatim ugostiteljsku i smjetajnu ponudu. Svaki od ovih podruma je poseban i jedinstven. Ve?ina njih je nalazi u okruenju vinograda razbacanih po bro?anskom kru.

Obilaskom ovih podruma, degustiraju?i ilvaku i Blatinu uz hercegova?ki prut i sir, te sluaju?i podrumare koji otkrivaju tajne proizvodnje njihovih vina dobit ?ete potpun doivljaj Brotnja, bro?anskog na?ina ivota, razmiljanja i odnosa prema svome kraju. Voze?i se bro?anskom vinskom cestom uivati ?e te u pogledima na prekrasni bro?anski krajobraz.crno-4 Ako se krene iz pravca Mostara odnosno rijeke Neretve, penju?i se na bro?ansku visoravan uivati ?ete u nezaboravnom pogledu na kanjon i rijeku Neretvu koja se vijugavo provla?i ovom dolinom do Jadranskoga mora.

Ova rijeka napaja cijelo Brotnjo i njene vi nograde. Idu?i dalje ulazite u tipi?ni mediteranski kraj kojeg karakteriziraju kamenjar i kraka polja, udoline i proplanci. Unato? modernim objektima koji se ve?inom nalaze uz glavne prometnice, bro?anska sela su zadrala nekadanji izgled a pogledom na njih vra?aju nas u stara vremena.

Ome?ena su i ispresijecana starim suhozidima, naslonjena i uronjena u hrastovu, grabovu i jasenovu umu, a kamene ku?e s crvenim krovovima oivljavaju uspomene na nekadanji na?in ivota, ljude i teku ali zanimljivu povijest ovoga kraja. Brotnjom dominira ?itlu?ko polje koje se prua od op?inskog sredita ?itluka pa do sela ?erin na sjeverozapadu op?ine. Na njega se pruaju prekrasni pogledi i s donje i gornje strane. Ovo polje je izvor ilavke i Blatine. Obra?eni vinogradi su njegov ukras i ponos Brotnjaka. Lijepo je u svako godinje doba, a u vrijeme berbe postane najveselije mjesto jer se u njemu ubiru plodovi godinjeg rada. Prije dvadeset est godina na lokalitetu Blizanci je zasa?en na povrini od 100 hektara vinograd u kamenu. Kao takav je raritet u svijetu i najve?a atrakcija bro?anske vinske ceste. Na ovom je prostoru zasa?ena ilavka koja zajedno sa suncem, kamenom i vodom iz rijeke Neretve daje izvrsnu kvalitetu preto?enu u vino pod imenom kameno vino.

Pored podruma i vinoteka, gost bro?anske vinske ceste svakako treba posjetiti najstariji podrum u Hercegovini koji je sada pretvoren u Muzej vina. Nalazi se u selu Gradni?i uz kojeg je naslonjena i galerija sa slikama fra Didaka Bunti?a-sve?enika i hercegova?kog dobro?initelja. Isto tako, preporu?ujemo posjetu Vrtu sv.Franje, Maj?inu selu i Etno selu u Me?ugorju, vidikovcu Gradina u Donjem Malom Ogra?eniku, lokalitetu ste?aka u ?itluku, zatim manifestacijama kao to su Dani berbe gro?a, Dani Matice hrvatske, Martinje, Festival mladih itd. Nekoliko bro?anskih restorana je aktivno uklju?eno u program Vinske ceste a njihova je uloga da gostima osiguraju kuanje tradicionalnih jela u ugodnom i starinskom ambijentu.

Izvor: www.dbg.ba
 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537