Povjerenstva, Upravna vijeća

Ispis

Žalbeno vijeće Općinskog vijeća općine Čitluk

 1. Veronika Volarić, predsjednik
 2. Marija Miletić, član
 3. Vesna Ljolje, član.

Tajnik: Radojka Milićević.


Članovi Savjeta Urbanističkog plana "MEĐUGORJE - BIJAKOVIĆI":

 1. Marin Barbarić, predsjednik
 2. fra Ivan Ševo, član
 3. Andrija Vasilj, član
 4. Marin Sivrić, član
 5. Miro Čilić, član
 6. Darko Pehar, član
 7. Josip Marinčić, član
 8. Marijo Bencun, član
 9. Tomislav Šego, član
 10. Damir Jerković, član
 11. Dragan Ostojić, član.

Za tajnika Savjeta plana imenuje se Franimir Pervan, diplomirani pravnik.

Plan se donosi za vremensko razdoblje od 10 (deset) godina


Povjerenstvo za davanje stručne ocjene za utvrđivanje urbanističko-tehničkih i drugih uvjeta:
 1. Ante Planinić;
 2. Branko Čilić
 3. Boško Pehar.
 4. Ivo Bevanda
 5. Stana Krmek
Mandat članovima Povjerenstva traje godinu dana od 1. siječnja 2017.

Upravno vijeće Kulturno-informativnog centra Čitluk:
 1. Ivo Bevanda - predstavnik Osnivača,
 2. Zvonimir Planinić - predstavnik Osnivača i
 3. Željko Planinić - predstavnik Ustanove.
Mandat članova traje četiri (4) godine. Datum imenovanja: 28. veljače 2017. godine.

Školski odbor Srednje škole dr. fra Slavka Barbarića u Čitluku

 1. Boško Pehar - predstavnik Osnivača;
 2. Diana Prskalo - predstavnik Osnivača;
 3. Ivan Dugandžić - predstavnik Osnivača;
 4. Dario Karačić – predstavnik djelatnika;
 5. Branka Vasilj – predstavnica djelatnika;
 6. Marija Juričić Vasilj – predstavnica djelatnika;
 7. Ivan Primorac – predstavnik roditelja;
 8. Anđelka Stojić – predstavnica roditelja i
 9. Suzana Vasilj – predstavnik roditelja.

Mandat imenovanih članova traje četiri (4) godine. Rješenje stupa na snagu: 05. srpnja 2017. godine


Školski odbor Osnovne škole fra Didaka Buntića u Čitluku

 1. Marija Vasilj – predstavnik Osnivača;
 2. Josip Grbavac  – predstavnica Osnivača;
 3. Ivan Krasić – predstavnik Osnivača;
 4. Božana Bevanda - predstavnica djelatnika;
 5. Milenka Šego – predstavnica djelatnika;
 6. Tereza Pehar – predstavnik djelatnika;
 7. Robert Kordić – predstavnik roditelja;
 8. Damir Volarić – predstavnica roditelja i
 9. Dalija Krasić – predstavnica roditelja

Mandat imenovanih članova traje četiri (4) godine. Rješenje stupa na snagu: 05. srpnja 2017. godine


Školski odbor Osnovne škole Bijakovići u Bijakovićima

 1. Marin Sivrić – predstavnik Osnivača;
 2. Ilija Šego – predstavnik Osnivača;
 3. Dragan Ostojić - predstavnik Osnivača;
 4. Janja Ćavar - predstavnica djelatnika
 5. Snježana Bevanda - predstavnica djelatnika
 6. Ružica Ferenc - predstavnica djelatnika
 7. Franjo Vasilj – predstavnik roditelja;
 8. Nino Šarac – predstavnik roditelja i
 9. Marija Barać – predstavnica roditelja.

Mandat imenovanih članova traje četiri (4) godine. Rješenje stupa na snagu: 05. srpnja 2017. godine


Školski odbor Osnovne škole Čerin u Čerinu

 1. Pavo Zovko – predstavnik Osnivača;
 2. Gojko Zvonimir Martinac – predstavnik Osnivača;
 3. Marinko Barbarić - predstavnik Osnivača;
 4. Silvana Smoljan - predstvanik djelatnika;
 5. Josipa Prusina - predstavnik djelatnika;
 6. Ilijana Petrina - predstavnik djelatnika;
 7. Mario Prusina - predstavnik roditelja
 8. Sanda Sušac - predstavnik roditelja
 9. Mirjana Stojić - predstavnik roditelja

Mandat imenovanih članova traje četiri (4) godine. Datum imenovanja: 28. veljače 2017. godine


Školski odbor Osnovne glazbene škole Brotnjo u Čitluku

 1. Valentina Bevanda – predstavnica Osnivača;
 2. Drago Pehar – predstavnik Osnivača;
 3. Alen Kajan - predstavnik djelatnika;
 4. Marina Mitar – predstavnica djelatnika;
 5. Andrijana Zubav – predstavnica roditelja i
 6. Ivica Berišić – predstavnik roditelja.

Mandat imenovanih članova traje četiri (4) godine. Rješenje stupa na snagu: 05. srpnja 2017. godine


Upravno vijeće Dječjeg vrtića Čitluk u Čitluku iz reda Osnivača

 1. Ivanka Prusina - predstavnik Osnivača
 2. Ilko Prusina - predstavnik Osnivača
 3. Dragan Soldo - predstavnik Osnivača

Mandat imenovanih članova traje četiri (4) godine. Rješenje stupa na snagu: 05. srpnja 2017. godine


Upravno vijeće Doma zdravlja Čitluk:
 1. dr. Vlatka Martinović - predstavnik Osnivača - predsjednik Upravnog vijeća
 2. dr. Blagica Bokšić - predstavnik Ustanove - član
 3. dr. Mile Volarić - predstavnik Ministarstva - član
Mandat članova traje četiri (4) godine. Datum imenovanja: 31. siječnja 2017. godine.

Upravno vijeće Gradske ljekarne Čitluk:
 1. Zvonimir Barišić - predstavnik Osnivača, predsjednik Upravnog vijeća
 2. Anđelka Selak - predstavnik Ustanove i
 3. Franimir Pervan - predstavnik Ministarstva.
Mandat članova traje četiri (4) godine. Datum imenovanja: 28. veljače 2017. godine.

Upravno vijeće Centra za socijalni rad Čitluk:
 1. Ivan Stojić - predstavnik Osnivača,
 2. Irena Bago  - predstavnik Osnivača,
 3. Slaven Markota  - predstavnik Osnivača,
 4. Vesna Ljolje – predstavnik Ustanove i
 5. Marin Sivrić – predstavnik Ministarstva.
Mandat članova traje četiri (4) godine. Datum imenovanja: 28. veljače 2017. godine.

Povjerenstvo za imenovanje i preimenovanje naziva ulica i trgova u općini Čitluk:

 1. fra Miro Šego,
 2. Branko Čilić,
 3. Borislav Šimović,
 4. Ivan Stojić,
 5. Slaven Markota,
 6. Ivan Ostojić,
 7. Ivan Smoljan,
 8. Ante Ćorić
Mandat članova traje dvije (2) godine. Datum imenovanja: 25. veljače 2016. godine.

Savjet za izradu Zoning plana turističke zone u K.O. Međugorje:

 1. Ante Ćorić, predsjednik
 2. Andrija Vasilj
 3. Marin Sivrić
 4. Ivan Ivać - Kozina
 5. Darko Pehar
Tomislav Barišić, tajnik

Savjet plana za stručno praćenje i usmjeravanje izrade izmjena i dopuna Regulacijskog plana "Bare 1"
 1. Ivo Bevanda, dipl. iur. - Tajnik Općinskog vijeća Čitluk
 2. Marijo Bencun, dipl. ing. arh.
 3. Darko Pehar, dipl. ing. el. - "EPHZHB" Poslovnica Elektro-Čitluk
 4. Mirjana Krasić, dipl. ing. stroj. - "JP Broćanac d.o.o. Čitluk"
 5. Ante Ćorić, dipl. ing. građ. - "JP Broting d.o.o. Čitluk"
 6. Franimir Pervan, dipl. iur. - Općinska služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove
 7. Slaven Markota, dipl. ing. inf.teh.

Povjerenstvo za obilježavanje i uređivanje grobišta II. Svjetskog rata i poraća na području općine Čitluk

 1. Slaven Markota, predsjednik
 2. Fra Miljenko Mića Stojić
 3. Ivica Šarac
 4. Rade Stojić
 5. Fra Kornelije Kordić
 6. Andrija Stojić
 7. Ilko Prusina
 8. Ivan Sivrić
 9. Ivan Stojić

Imenovani 28. siječnja 2016. na mandat od 4 godine.


Organizacijski odbor Turističko-kulturno gospodarske manifetacije "Dani berbe grožđa - Brotnjo"
 1. Predrag Smoljan, predsjednik Odbora
 2. Marin Radišić, zamjenik predsjednika Odbora
 3. Borislav Šimović
 4. Andrija Stojić
 5. Marin Sivrić
 6. Krešimir Milićević
 7. Tihomir Prusina
Mandat članovima Povjerenstva traje četiri (4) godine. Datum imenovanja: 28. veljače 2017. godine

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Čitluk
 1. Predrag Smoljan, predsjednik Općinskog vijeća - predsjednik Povjerenstva
 2. Marin Radišić, načelnik Općine Čitluk - zamjenik predsjednika Povjerenstva
 3. Marina Zubac
 4. Ilija Šego
 5. Dragan Soldo
 6. Nikola Buhovac
 7. Ivan Sivrić
Mandat članovima Povjerenstva traje jednu godinu. Datum imenovanja: 28. veljače 2017. godine

 

KONTAKT

kontakti

Općina Čitluk
Trg žrtava Domovinskog rata 1
88260 Čitluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537