Povjerenstva, Upravna vijeća

Ispis

Žalbeno vijeće Općinskog vijeća općine Čitluk

 1. Veronika Volarić, predsjednik
 2. Marija Miletić, član
 3. Vesna Ljolje, član.

Tajnik: Radojka Milićević.


Članovi Savjeta Urbanističkog plana "MEĐUGORJE - BIJAKOVIĆI":

 1. Marin Barbarić, predsjednik
 2. fra Ivan Ševo, član
 3. Andrija Vasilj, član
 4. Marin Sivrić, član
 5. Miro Čilić, član
 6. Darko Pehar, član
 7. Josip Marinčić, član
 8. Marijo Bencun, član
 9. Tomislav Šego, član
 10. Damir Jerković, član
 11. Dragan Ostojić, član.

Za tajnika Savjeta plana imenuje se Franimir Pervan, diplomirani pravnik.

Plan se donosi za vremensko razdoblje od 10 (deset) godina


Povjerenstvo za davanje stručne ocjene za utvrđivanje urbanističko-tehničkih i drugih uvjeta:
 1. Ante Planinić;
 2. Branko Čilić
 3. Boško Pehar.
 4. Ivo Bevanda
 5. Stana Krmek
Mandat članovima Povjerenstva traje godinu dana od 1. siječnja 2017.

Upravno vijeće Kulturno-informativnog centra Čitluk:
 1. Ivo Bevanda - predstavnik Osnivača,
 2. Zvonimir Planinić - predstavnik Osnivača i
 3. Željko Planinić - predstavnik Ustanove.
Mandat članova traje četiri (4) godine. Datum imenovanja: 28. veljače 2017. godine.

Školski odbor Srednje škole dr. fra Slavka Barbarića u Čitluku

 1. Boško Pehar - predstavnik Osnivača;
 2. Ilko Prusina - predstavnik Osnivača;
 3. Ivan Dugandžić - predstavnik Osnivača;
 4. Stipe Ćavar – predstavnik djelatnika;
 5. Mirjana Paponja – predstavnica djelatnika;
 6. Marija Vučić – predstavnica djelatnika;
 7. Ivan Primorac – predstavnik roditelja;
 8. Dijana Prskalo – predstavnica roditelja i
 9. Suzana Vasilj – predstavnik roditelja.

Mandat imenovanih članova traje četiri (4) godine. Datum imenovanja: 04. srpnja 2013. godine


Školski odbor Osnovne škole fra Didaka Buntića u Čitluku

 1. Silvio Ostojić – predstavnik Osnivača;
 2. Zdravka Martinović – predstavnica Osnivača;
 3. Ivan Kordić – predstavnik Osnivača;
 4. Matija Macan- predstavnica djelatnika;
 5. Ivanka Ivanković – predstavnica djelatnika;
 6. Ivan Sušac – predstavnik djelatnika;
 7. Đino Medić – predstavnik roditelja;
 8. Biljana Buntić – predstavnica roditelja i
 9. Robert Kordić – predstavnica roditelja

Mandat imenovanih članova traje četiri (4) godine. Datum imenovanja: 04. srpnja 2013. godine


Školski odbor Osnovne škole Bijakovići u Bijakovićima

 1. Ivan Kozina – predstavnik Osnivača;
 2. Marin Šego – predstavnik Osnivača;
 3. Nikola Ostojić – predstavnik Osnivača;
 4. Jasna Ćorić - predstavnica djelatnika;
 5. Ljilja Bradvica – predstavnica djelatnika;
 6. Nives Čule – predstavnica djelatnika;
 7. Franjo Vasilj – predstavnik roditelja;
 8. Dragan Ostojić – predstavnik roditelja i
 9. Nino Šarac – predstavnik roditelja.

Mandat imenovanih članova traje četiri (4) godine. Datum imenovanja: 04. srpnja 2013. godine


Školski odbor Osnovne škole Čerin u Čerinu

 1. Pavo Zovko – predstavnik Osnivača;
 2. Gojko Zvonimir Martinac – predstavnik Osnivača;
 3. Marinko Barbarić - predstavnik Osnivača;
 4. Silvana Smoljan - predstvanik djelatnika;
 5. Josipa Prusina - predstavnik djelatnika;
 6. Ilijana Petrina - predstavnik djelatnika;
 7. Mario Prusina - predstavnik roditelja
 8. Sanda Sušac - predstavnik roditelja
 9. Mirjana Stojić - predstavnik roditelja

Mandat imenovanih članova traje četiri (4) godine. Datum imenovanja: 28. veljače 2017. godine


Školski odbor Osnovne glazbene škole Brotnjo u Čitluku

 1. Nikola Buhovac – predstavnik Osnivača;
 2. Jadranko Vlašić – predstavnik Osnivača;
 3. Alen Kajan - predstavnik djelatnika;
 4. Tomislav Buljan – predstavnik djelatnika;
 5. Marinko Barbarić – predstavnik roditelja i
 6. Robert Jurešić – predstavnik roditelja.

Mandat imenovanih članova traje četiri (4) godine. Datum imenovanja: 04. srpnja 2013. godine


Upravno vijeće Dječjeg vrtića Čitluk u Čitluku

 1. Ivanka Prusina - predstavnik Osnivača
 2. Dario Barbarić - predstavnik Osnivača
 3. Dragan Soldo - predstavnik Osnivača
Mandat imenovanih članova traje četiri (4) godine. Datum imenovanja: 04. srpnja 2013. godine

Upravno vijeće Doma zdravlja Čitluk:
 1. dr. Vlatka Martinović - predstavnik Osnivača - predsjednik Upravnog vijeća
 2. dr. Blagica Bokšić - predstavnik Ustanove - član
 3. dr. Mile Volarić - predstavnik Ministarstva - član
Mandat članova traje četiri (4) godine. Datum imenovanja: 31. siječnja 2017. godine.

Upravno vijeće Gradske ljekarne Čitluk:
 1. Zvonimir Barišić - predstavnik Osnivača, predsjednik Upravnog vijeća
 2. Anđelka Selak - predstavnik Ustanove i
 3. Franimir Pervan - predstavnik Ministarstva.
Mandat članova traje četiri (4) godine. Datum imenovanja: 28. veljače 2017. godine.

Upravno vijeće Centra za socijalni rad Čitluk:
 1. Ivan Stojić - predstavnik Osnivača,
 2. Irena Bago  - predstavnik Osnivača,
 3. Slaven Markota  - predstavnik Osnivača,
 4. Vesna Ljolje – predstavnik Ustanove i
 5. Marin Sivrić – predstavnik Ministarstva.
Mandat članova traje četiri (4) godine. Datum imenovanja: 28. veljače 2017. godine.

Povjerenstvo za imenovanje i preimenovanje naziva ulica i trgova u općini Čitluk:

 1. fra Miro Šego,
 2. Branko Čilić,
 3. Borislav Šimović,
 4. Ivan Stojić,
 5. Slaven Markota,
 6. Ivan Ostojić,
 7. Ivan Smoljan,
 8. Ante Ćorić
Mandat članova traje dvije (2) godine. Datum imenovanja: 25. veljače 2016. godine.

Savjet za izradu Zoning plana turističke zone u K.O. Međugorje:

 1. Ante Ćorić, predsjednik
 2. Andrija Vasilj
 3. Marin Sivrić
 4. Ivan Ivać - Kozina
 5. Darko Pehar
Tomislav Barišić, tajnik

Savjet plana za stručno praćenje i usmjeravanje izrade izmjena i dopuna Regulacijskog plana "Bare 1"
 1. Ivo Bevanda, dipl. iur. - Tajnik Općinskog vijeća Čitluk
 2. Marijo Bencun, dipl. ing. arh.
 3. Darko Pehar, dipl. ing. el. - "EPHZHB" Poslovnica Elektro-Čitluk
 4. Mirjana Krasić, dipl. ing. stroj. - "JP Broćanac d.o.o. Čitluk"
 5. Ante Ćorić, dipl. ing. građ. - "JP Broting d.o.o. Čitluk"
 6. Franimir Pervan, dipl. iur. - Općinska služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove
 7. Slaven Markota, dipl. ing. inf.teh.

Povjerenstvo za obilježavanje i uređivanje grobišta II. Svjetskog rata i poraća na području općine Čitluk

 1. Slaven Markota, predsjednik
 2. Fra Miljenko Mića Stojić
 3. Ivica Šarac
 4. Rade Stojić
 5. Fra Kornelije Kordić
 6. Andrija Stojić
 7. Ilko Prusina
 8. Ivan Sivrić
 9. Ivan Stojić

Imenovani 28. siječnja 2016. na mandat od 4 godine.


Organizacijski odbor Turističko-kulturno gospodarske manifetacije "Dani berbe grožđa - Brotnjo"
 1. Predrag Smoljan, predsjednik Odbora
 2. Marin Radišić, zamjenik predsjednika Odbora
 3. Borislav Šimović
 4. Andrija Stojić
 5. Marin Sivrić
 6. Krešimir Milićević
 7. Tihomir Prusina
Mandat članovima Povjerenstva traje četiri (4) godine. Datum imenovanja: 28. veljače 2017. godine

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Čitluk
 1. Predrag Smoljan, predsjednik Općinskog vijeća - predsjednik Povjerenstva
 2. Marin Radišić, načelnik Općine Čitluk - zamjenik predsjednika Povjerenstva
 3. Marina Zubac
 4. Ilija Šego
 5. Dragan Soldo
 6. Nikola Buhovac
 7. Ivan Sivrić
Mandat članovima Povjerenstva traje jednu godinu. Datum imenovanja: 28. veljače 2017. godine

 

KONTAKT

kontakti

Općina Čitluk
Trg žrtava Domovinskog rata 1
88260 Čitluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537