Sastav Op?inskog vije?a

Ispis
Vije?nici Op?inskog vije?a ?itluk izabrani na Lokalnim izborima 2. listopada 2016. godine:

HDZ BiH - Hrvatska demokratska zajednica BiH - Broj mandata: 15

Predrag Smoljan,
predsjednik Op?inskog vije?a
Marina Zubac,
zamjenica predsjednika
Tihomir Prusina
Ilija ego Josip Grbavac Vlatka Martinovi?
Josipa Martin?i? Tomislav Glamuzina Boko Pehar
Mario Mili?evi? Tomislav Filipovi? Danijel ?avar
Miro Pehar Jakov Stoji? Diana Bunti?


Hrvatski savez HKDU HRAST - Broj mandata: 6

Saa Grgi? Luca Bajkua Pero Selak
Josip Sivri? Darko Primorac Dinko Planini?Hrvatska demokratska zajednica 1990 - Broj mandata: 3

Jozo Zovko
Drago Vasilj
Dragan Kozina

  Jure Dida - Neovisni kandidat - Broj mandata: 1

  Jure Dida

  * Sredinje izborno povjerenstvo BiH - Lokalni izbori 2016 - Potvr?eni rezultati

   

  KONTAKT

  kontakti

  Op?ina ?itluk
  Trg rtava Domovinskog rata 1
  88260 ?itluk


  Tel: + 387 36 640 500
  Fax: + 387 36 640 537