Prezentiran idejni projekt za sanaciju deponije komunalnog otpada "Stranica"

Ispis

SanacijaDjelatnice poduze?a Ecoplan iz Mostara danas su posjetile Op?inu ?itluk i na?elniku Marinu Radii?u, predsjedniku Op?inskog vije?a Predragu Smoljanu, te njihovim suradnicima iz op?inskih slubi i predstavnicima javnih poduze?a prezentirale idejni projekta za sanaciju deponije komunalnog otpada "Stranica".

Za izradu ovog projekta Op?ina ?itluk je raspisala javni natje?aj, nakon ?ije je provedbe odabran najpovoljniji ponuditelj koji je na sebe preuzeo obvezu izrade traenog projekta za sanaciju deponije komunalnog otpada.

Poduze?e Ecoplan iz Mostara izradilo je tri idejna rjeenja, tehnoloki elaborat i investicijsko-tehni?ku dokumentaciju za postupno zatvaranje op?inske deponije komunalnog otpada Stranica, prva faza. A na dananjem sastanku prezentirana su tri idejna rjeenja izra?ena na temelju tri razli?ita modela sanacije deponija komunalnog otpada.

Sukladno odluci o Planu prilagodbe koji je 2013. godine Op?ini ?itluk odobrilo Federalno ministarstvo okolia i turizma, Op?ini ?itluk je ostavljeno razdoblje od pet godina za izradu projektne dokumentacije i pristupanje sanaciji deponije komunalnog otpada.

sanacija deponije sanacija deponije

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537