Poniteno imenovanje sudaca za ?itluk, VSTV BiH cijelu proceduru vratio na po?etak

Ispis
op?inski sud Na dvodnevnoj sjednici Visokog sudbenog i tuiteljskog vije?a Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) donesena je odluka o ponitenju imenovanja sudaca u Op?inski sud ?itluk, pie Ve?ernji list BiH. Iako ju?er od VSTV-a nismo mogli dobiti slubenu potvrdu ove vijesti, neslubeno smo doznali kako je na sjednici usvojena odluka da se procedura vrati na po?etak, odnosno da se ponovno krene s izborom sudaca na dunosti za ?itlu?ki sud. Takva odluka je donesena nakon tri mjeseca ?ekanja.

VSTV BiH je jo u studenom prole godine na pozicije u Op?inski sud ?itluk imenovao dvije sutkinje iz reda bonja?kog naroda, jednu iz reda hrvatskog te jednu sutkinju iz reda srpskog naroda. Tako su prekrene ustavne i druge zakonske odrednice koje nalau da se pri izboru uzme u obzir nacionalni sastav stanovnitva podru?ja na kojem djeluje sud. U ?itluku ivi vie od 98 posto Hrvata.

Raditi po zakonu

- U brojnim dopisima koje smo poslali na sve relevantne adrese u BiH dokazali smo kako imenovanja nisu zakonita. Zadovoljan sam to je to sada shvatio i VSTV BiH i to je ponitio prijanju odluku. Mnogo truda uloili smo u projekt Op?inskog suda u ?itluku i o?ekujem da ?e nova imenovanja biti izvrena sukladno zakonskim odrednicama, rekao nam je predsjednik Vlade HN-a Nevenko Herceg.

Nita manje zadovoljan odlukom VSTV-a BiH nije bio dopredsjednik Skuptine HN-a i predsjednik Kluba hrvatskih izaslanika u Domu naroda Federacije BiH Tomislav Martinovi?. Istaknuo je kako je ovo pitanje moglo biti rijeeno prije nekoliko mjeseci, ali, ipak, kraj pri?e ima pozitivan ton.

- Ponitenje imenovanja samo je pokazatelj kako smo s razlogom prosvjedovali posljednja ?etiri mjeseca. Proces se vratio u zakonske okvire i nove procedure treba to prije zavriti kako bi Op?inski sud u ?itluku po?eo to prije funkcionirati. Ta institucija je od velike vanosti za op?inu i stanovnici ?itluka ne trebaju vie ?ekati na zavretak ovoga procesa, poru?io je Martinovi?.

Moda najvie emocija zbog ove odluke ju?er je pokazao na?elnik op?ine ?itluk Marin Radii?. U izjavi za Ve?ernji list on je naglasio kako je posljednjih mjeseci, zbog svih doga?anja vezanih uz ?itlu?ki sud, bilo i vie nego narueno povjerenje u doma?e institucije, ali kako posljednja odluka VSTV-a BiH ipak djelomi?no mijenja stanje.

- Ovo je bila jedina ispravna odluka koju je VSTV BiH mogao donijeti. ?ak moemo re?i kako nam ovo vra?a nadu u neovisnost i ispravan rad doma?ih institucija. Nadamo se kako se nikada vie ne?emo na?i u sli?noj situaciji i kako ?e od sada institucije raditi onako kako je zakon to naloio, zaklju?io je Radii?.

Zbog slu?aja ?itluk, mjesecima ve? traju polemike o na?inu biranja kadrova za pravosudne dunosti u BiH. S cijelim slu?ajem bila je upoznata i me?unarodna zajednica u BiH, a ?ak je i zamjenik visokog predstavnika u BiH upozorio VSTV BiH kako su odluke vezane uz Sud u ?itluku izvan zakonskih okvira te kako ih treba korigirati. Zanimljivo je kako VSTV BiH u svom priop?enju nakon dvodnevne sjednice nije spomenuo da su ranija imenovanja ponitena te kako se ide u nove procedure.

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537