U Zagrebu odrana veli?anstvena sve?ana akademija posve?ena fra Didaku Bunti?u

Ispis

akademija Sve?ana akademija u povodu 100. obljetnice humanitarne akcije spaavanja gladne djece iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine odrana je ju?er u Hrvatskom narodnom kazalitu. Glavni organizator Sve?ane akademije odrane u Zagrebu bio je Provincijalat Hercegova?ke franjeva?ke provincije, suorganizatori akademije bili su manifestacija Didakovi dani, brojne ustanove i pojedinci, dok je akademija odrana pod visokim pokroviteljstvom i uz nazo?nost: predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar Kitarovi?, ?lana Predsjednitva BiH dr. Dragana ?ovi?a i gradona?elnika Grada Zagreba Milana Bandi?a.


Sve?anoj akademiji, na kojoj je obiljeena 100. obljetnica spaavanja gladne djece i poseban naglasak stavljen na ulogu fra Didaka Bunti?a u ovom sjajnom pothvatu, nazo?ili su: predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenkovi?, potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih i europskih poslova Davor Ivo Stier, brojne ministrice i ministri iz Vlade RH, potpredsjednik Hrvatskog sabora Milijan Brki?, predsjednik Federacije BiH Marinko ?avara, ministrice i ministri BiH, visoki predstavnik za BiH Valentin Inzko, rektorica mostarskog i rektor zagreba?kog Sveu?ilita, predstavnici vjerskih zajednica te brojni uglednici iz svih sfera drutvenog ivota RH i BiH.

Na?elnik op?ine ?itluk Marin Radii? i predsjednik OV ?itluk Predrag Smoljan tako?er su nazo?ili sve?anoj akademiji u Zagrebu, kao i predsjednik Vlade HN Nevenko Herceg i jo nekoliko na?elnika hercegova?kih op?ina, a upa Sv. Blaa Gradni?i organizirala je odlazak za svoje upljane pa je sve?anoj akademiji u HNK nazo?ilo i pedesetak upljana ove upe.

Dodijeljene nagrade Didak

Na ju?eranjoj sve?anosti dodijeljene su nagrade Didak. Nagrade se dodjeljuju pojedincima, ustanovama i tvrtkama, za njihovo djelovanje u podru?ju kulture, glazbene umjetnosti, humanosti, gospodarstva, znanosti, duhovnosti, politi?kog djelovanja, za promicanje lika i djela fra Didaka Bunti?a te nagrada za ivotno djelo. Ovogodinji dobitnici ove prestine nagrade su: predsjednica Republika Hrvatske Kolinda Grabar Kitarovi?, predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenkovi?, gradona?elnik Grada Zagreba Milan Bandi?, knjievnik Miro Gavran, humanitarna udruga fra Mladen Hrka?, tvrtka Rimac automobili i znanstvenica prof. dr. sc. Iva Toli?.

Predsjednica RH Kolinda Grabar Kitarovi?, dobitnica nagrade za promicanje lika i djela fra Didaka Bunti?a u svom govoru na akademiji naglasila je kako je fra Didak Bunti?, dobri hercegova?ki franjevac bio vizionar koji je u vrijeme strane gladi svom narodu omogu?io opstanak.

U svom govoru predsjednica Kitarovi? tako?er je naglasila da su u vlaku spasa bila djeca razli?itih vjera i nacionalnosti te da fra Didaka smatra istinskim prosvjetiteljem zbog njegove brige za opismenjavanjem sve djece i mladih.

- ?ovjek koji je prije stotinu godina shvatio da je za ostanak i opstanak vaan i kruh i knjiga, da je svaka mrnja prolazna, a ljubav vje?na jer stvara, a ne razara, zasluuje nau vje?nu zahvalnost, a Hrvatska ostaje uz BiH i uz hrvatski narod - zaklju?ila je predsjednica Kolinda Grabar Kitarovi?.

Podrku hrvatskom narodu u BiH, kao i u ostalim dijelovima svijeta u kojima ive Hrvati, obe?ao je i predsjednik Vlade RH Andrej Plenkovi? koji je, izme?u ostalog, rekao:

- Puno puta smo naglasili da su prava Hrvata i njihova opstojnost u BiH nae strateko politi?ko opredjeljenje. Zato ?emo se zalagati za ravnopravnost hrvatskoga naroda kao konstitutivnog naroda i ostvarivanje svih prava na cijelom podru?ju BiH.

Poticaj i vrelo napajanja

U bremenitom vremenu u kojem je ivio i djelovao, fra Didak Bunti? svojim je djelovanjem nadilazio podjele i granice ?ine?i dobro. Njegove velike zasluge u svojim obra?anjima okupljenim u Hrvatskom narodnom kazalitu istaknuli su gradona?elnik Grada Zagreba Milan Bandi? i ?lana Predsjednitva BiH dr. Dragan ?ovi?.

Dr. Dragan ?ovi? rekao je kako se rado odazvao pozivu koji su mu uputili dr. fra Miljenko teko, provincijal Hercegova?ke franjeva?ke provincije i fra Marinko akota, pokreta? manifestacije Didakovi dani. Manifestacije koja je pokrenuta u rodnoj upi fra Didaka Bunti?a prerasla je svoju kolijevku, ba kao to je to u?inio i znameniti Franjo iz Pao?e, te iz godine u godinu programski raste i biva oboga?ena razli?itim sadrajima.

Da ?e tako bit i u budu?nosti najavio je dr. Dragan ?ovi? i okupljene pozvao na sli?nu akademiju koja ?e se odrati u Mostaru kako bi se odala zahvala fra Didaku Bunti?u, Katoli?koj crkvi i franjevcima za sve to su u?inili za opstojnost katolika, muslimana i pravoslavaca u vremenu velike gladi.

- Ovom sve?anom akademijom i ?inom sje?anja odajemo priznanje ljudima koji su bili dio re?ena pothvata. Svima njima nakon jednog stolje?a elimo ponovno re?i, ali i o?uvati duboko hvala, a nama neka budu poticaj i vrelo napajanja za suglasje u odgovorima na nae znakove vremena poru?io je dr. fra Miljenko teko, provincijal Hercegova?ke franjeva?ke provincije.

Pri?a prof. dr. sc. Ivice Musi?a proglaena najboljom

HKUD Didak provelo je javni natje?aja s pozivom scenaristima (piscima) i dramati?arima za pisanje najboljeg sinopsisa, kratke pri?e za scenarij budu?eg dugometranog igranog filma o ivotu i djelu fra Didaka Bunti?a. Natje?ajem je predvi?eno da radovi budu u formi proirenog sinopsisa/kratke pri?e za scenarij od 15-ak kartica teksta, na temelju ?ega ?e budu?i scenarist(i) napisati scenarij za dugometrani film, a na ju?eranjoj sve?anosti pobjednikom ovog natje?aja proglaen je prof. dr. sc. Ivica Musi?.

U kulturno-umjetni?kom dijelu programa nastupili su Zagreba?ka filharmonija, Glazbena kola Pavla Markovca, glumci Dragan Despot i Robert Pehar, pjeva? ?ani Stipani?ev i klapa Petrada, a voditelj programa bio je Oliver Mlakar.

Fotogaleriju moete pogledati OVDJE.

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537