Najavljujemo 4. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk

Ispis

najavaNa temelju članka 31. stavak 3. Statuta općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i članka 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 2/11) predsjednik Općinskog vijeća Predrag Smoljan sazvao je 4. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk. Sjednica će se održati 28. veljače (utorak) u 12,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra Čitluk.

Za 4. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Čitluk predložen je sljedeći dnevni red:

1.  Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa treće sjednice Općinskog vijeća Čitluk;

2.  Pitanja vijećnika;

3.  a) Prijedlog Plana Proračuna Općine Čitluk za 2017. godinu;
b) Prijedlog odluke o izvršenju Plana Proračuna Općine Čitluk za 2017. godinu;

4.  Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o uvjetima, načinu i visini pristojbe za priključenje na javnu kanalizaciju;

5.  a) Odluka o usvajanju Zoning plana turističke zone T1 i T2  K.O. Međugorje;
b) Odluka o provođenju Zoning plana turističke zone T1 i T2  K.O. Međugorje za razdoblje 2016-2023. godine;

6. Prijedlozi akata o imenovanjima članova:
-    Upravnog vijeća Centra za socijalni rad Čitluk;
-    Upravnog vijeća Kulturno-informativnog centra Čitluk;
-    Školskog odbora Osnovne škole Čerin u Čerinu;

7.  Prijedlog rješenja o imenovanju Organizacijskog odbora Turističko-kulturno gospodarske manifestacije "Dani berbe grožđa Brotnjo";

8.  Prijedlog rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Čitluk;

9.  Prijedlozi za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za geodetske i imovinsko pravne poslove;

10. Izvješća o radu za 2016. godinu:
-    Kulturno-informativni centar Čitluk;
-    Javno pravobraniteljstvo općine Čitluk;

11. Informacija o provedbi Odluke o uvođenju ( naplati) posebnog  komunalnog doprinosa  -  ekološke pristojbe;

12. Razno.

Predsjednik OV Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec

 

KONTAKT

kontakti

Općina Čitluk
Trg žrtava Domovinskog rata 1
88260 Čitluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537