Raspisan javni natje?aj za podnoenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Op?ine ?itluk

Ispis

natje?ajOp?insko vije?e ?itluk na 4. sjednici, odranoj 28. velja?e 2017. godine, imenovalo je ?lanove Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Op?ine ?itluk. Navedeno Povjerenstvo, nakon imenovanja, raspisalo je javni natje?aj za podnoenje prijedloga za dodjelu priznanja i uputilo poziv zainteresiranim fizi?kim i pravnim osobama, gospodarskim drutvima, gra?anima, op?inskim tijelima i radnim tijelima Op?ine ?itluk, vjerskim zajednicama, ovlatenim tijelima udruga i ustanova sa sjeditem na podru?ju op?ine ?itluk da podnesu svoje prijedloge.


Rok za podnoenje prijedloga je zaklju?no s 07. travnja 2017. godine, a tekst natje?aja moete pro?itati OVDJE.

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537