Poziv za sudjelovanje na okruglom stolu

Ispis

okrugli stol Na?elnik op?ine ?itluk Marin Radii?, zainteresiranoj javnosti uputio je poziv za sudjelovanje na okruglom stolu s temom: Izrada izmjene i dopune Regulacijskog plana "Bare 1" u ?itluku. Okrugli stol bit ?e odran u dvorani za sastanke Ureda na?elnika, u zgradi Op?ine ?itluk, u srijedu, 22. oujka 2017. godine, s po?etkom u 13:00 sati.

- Imaju?i u vidu op?i interes i u cilju to kvalitetnije izrade, slobodan sam ovim putem pozvati vas da se odazovete ovomu pozivu, jer smatramo izuzetno bitnim da odvojite svoje vrijeme i da uzmete aktivno sudjelovanje u radu ovog okruglog stola. Jedino na takav na?in mo?i ?emo do?i do to vie informacija i kvalitetnih zaklju?aka koji su od velike vanosti za izradu izmjene i dopune Regulacijskog plana "Bare 1" u ?itluku stoji u pozivu za sudjelovanje na okruglom stolu.

Op?insko vije?e ?itluk donijelo je Odluku o pristupanju izradi izmjene i dopune Regulacijskog plana "Bare 1" u ?itluku (''Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk'', broj: 3/16). Izra?iva? ovog plana je ECO PLAN d.o.o. Mostar.

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537