Sarajevo: U Galeriji sv. Ante predstavljene knjige, godinjak i izloba fotografija

Ispis

matica hrvatska Povodom 175. obljetnice osnutka Matice hrvatske, ogranci Matice hrvatske u ?itluku, Grudama, Posuju i Sarajevu sino? su u Galeriji sv. Ante na Bistriku uprili?ili predstavljanje knjiga knjievnika Mate Grbavca i Slave Antina Bago objavljenih u nakladi Ogranka Matice hrvatske u ?itluku, desetog broja Godinjaka Ogranka Matice hrvatske u Grudama i otvaranje izlobe fotografija Ljube Kova?a Divota krajolika hercegova?kog.

Doma?in ovog susreta u Sarajevu, fra Petar Perica Vidi? je kazao da ove godine Matica hrvatska, koja je osnovana u Zagrebu, slavi 175 godina postojanja. ''Dakle, to je najstarija kulturna ustanova u Hrvatskoj, ina?e na ovim podru?jima'', kazao je fra Perica Vidi?, dodaju?i da je prije 137 godina osnovana Matica hrvatska u Sarajevu. Istaknuo je da najstarija hrvatska kulturna ustanova jeste Matica hrvatska u Sarajevu, podsjetivi da je osnovana 1879. godine. Najavio je i odravanje sve?ane akademije u povodu 175. godinjice, koja ?e biti odrana sljede?eg mjeseca u Sarajevu.

Ovom prigodom prikazan je deseti broj Godinjaka o kojem je pozdravnim i biranim rije?ima govorio Petar Maji?, dopredsjednik Ogranka Matice hrvatske u Grudama. Sve nazo?ne pozdravio je Blago Kova?, predsjednik Ogranka Matice hrvatske u Posuju s pozivom doma?inima da se pridrue na tradicionalno druenje Ogranaka Matice hrvatske iz Hercegovine sa Sredinjicom na Blidinju.

Moderator cjelove?ernjeg bogatog programa bio je Andrija Stoji?, predsjednik Ogranka Matice Hrvatske u ?itluku i ?lan Glavnog odbora Matice hrvatske koji je ovom prigodom u pozdravnim rije?ima istaknuo Kako bismo unaprijedili provo?enje programa Matice hrvatske ?itluk, njeno zna?enje u iskazivanju kulturnog i nacionalnog identiteta, ?uvanjem zate?ene i naslije?ene kulturne batine a naro?ito stvaranjem i njegovanjem novih vrijednosti razvili smo izuzetno bogatu i raznovrsnu nakladni?ku djelatnost to nas po broju dosada objavljenih dvjesto dvanaest (212) naslova i ?asopisa za djecu Cvr?ak svrstava u najaktivnije i najplodonosnije Ogranke Matice hrvatske.

Svoja djela predstavili su sami autori Mate Grbavac i Slavo Antin Bago isti?u?i dobru suradnju sa Maticom hrvatskom ?iji su i ?lanovi od mladih dana, te plodonosnu suradnju s Ogrankom Matice hrvatske u ?itluku koji je i nakladnik njihovih naslova koje ve?eras predstavljaju.

Ulomak iz predgovora fra Milana Lon?ara napisanom u prigodnom katalogu izlobe Ljube Kova?a pro?itala je studentica Jelena Juki?. Potom je sam autor uputio par rije?i zahvalnosti doma?inima i Ograncima koji mu daju podrku u radu. Izlobu fotografija je otvorio Zvonimir Mari? koji je za ovu prigodu doputovao iz Zagreba.

Nakon kulturnog djela programa uslijedila je primopredaja prigodnih darova i okrjepa uz kuanje bro?anskih vina i biranih bosanskih specijaliteta, priop?eno je iz Ogranka Matice hrvatske.

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537