Javni oglas za utvr?ivanje prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu sredstava za rjeavanje stambenih potreba braniteljima i ?lanovima njihovih obitelji na podru?ju HN

Ispis

oglas Ministarstvo za pitanja branitelja HN raspisalo je Javni oglas za utvr?ivanje prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu sredstava za rjeavanje stambenih potreba braniteljima i ?lanovima njihovih obitelji na podru?ju HN.

Oglas je objavljen na web stranci Ministarstva, a dio objave je i jedinstveni obrazac za podnoenje zahtjeva za utvr?ivanje prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu sredstava za rjeavanje stambenih potreba braniteljima i ?lanovima njihovih obitelji na podru?ju HN.

Prijave na Javni oglas sa potrebnim odgovaraju?im dokumentima podnose se putem op?inske, odnosno gradske slube nadlene za braniteljsko-invalidsku zatitu.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dan objavljivanja.

Prilozi:
Javni oglas
Zahtjev

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537