Na?elnik Radii? obiao radove na zgradi podru?ne kole u Bileti? Polju

Ispis

radoviNa?elnik op?ine ?itluk Marin Radii?, zamjenik predsjedavaju?eg Skuptine HN Tomislav Martinovi? i Marin Kapular, ravnatelj O fra Didaka Bunti?a, obili su danas radove na rekonstrukciji zgrade podru?ne osnovne kole u Bileti? Polju. Prilikom posjeta odran je prigodni sastanak s predstavnicima izvo?a?a radova, drutva za graditeljstvo, inenjering i trgovinu Bumat d.o.o. ?apljina s kojim je ranije potpisan ugovor o izvo?enju radova na temelju rezultata provedenog postupka javne nabave.

Na sastanku je razgovarano o izvrenim krovopokriva?kim radovima, izmjeni postoje?ih dotrajalih prozora i vrata novim, fasaderskim i svim ostalim radovima koji su predmet ugovora a koji ?e biti zavreni unutar ugovorenog roka za izvo?enje radova.

Projekt rekonstrukcije zgrade podru?ne kole O fra Didaka Bunti?a u Bileti? Polju realizira se u suradnji Op?ine ?itluk i Vlade HN.

Fotogaleriju moete pogledati OVDJE.

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537