Farmer Web portal suvremeno informati?ko rjeenje namijenjeno poljoprivrednicima

Ispis

farmerFederalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i umarstva je izradilo i pokrenulo Farmer portal, suvremeno informati?ko rjeenje namijenjeno poljoprivrednicima. Farmer web portal je aplikacija koja omogu?ava pregled podataka Registra poljoprivrednih gospodarstav/klijenata FBIH (RPG/RK FBIH), uvid u statuse zahtjeva za ostvarivanje nov?anih poticaja iz budeta FBIH, te preuzimanje svih potrebnih obrazaca i korisni?kih uputa.


Aplikacija je namijenjena za pomo? poljoprivrednicima - fizi?kim i pravnim licima u ostvarivanju prava na nov?ane poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju.

Na Farmer Web Portalu moete:
- Provjeriti vlastite podatke iz Registra poljoprivrednih gospodarstava i klijenata;
- Informirati se o pravima na nov?ane podrke u skladu sa prijavljenim resursima;
- Preuzimati sve potrebne ve? popunjene obrasce zavisno od faze proizvodnje;
- Provjeriti statuse podnesenih zahtjeva;
- Pregledati i preuzeti propise vezane za ostvarivanje prava na nov?ane poticaje.

Registrirani poljoprivrednici pristupaju portalu unosom svoga korisni?kog broja (broj klijenta) i lozinke (broj poljoprivrednog gospodarstva) koji dobiju prilikom registracije u svojoj op?ini.

Korisnici Farmer Web portala registraciju na aplikaciju mogu izvriti OVDJE.

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537