FOTO: Odrana prezentacija kreditnih linija Razvojne banke FBiH

Ispis

razvojna U Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra ?itluk danas je odrana prezentacija novih kreditnih linija i ostalih proizvoda Razvojne banke FBiH. Dalibor Milinkovi?, v.d. izvrnog direktora za projekte i razvoj, i Borislav Trlin, direktor Sektora za istraivanje i razvoj, predstavnike Op?ine ?itluk i gospodarstvenike s podru?ja op?ine ?itluk upoznali su s aktivnostima i mogu?nostima Razvojne banke FBiH te su u izravnom razgovoru sudionike sastanka eljeli ohrabriti i pozvati na suradnju.


Nakon uvodnog obra?anja Dalibora Milinkovi?a, v.d. izvrnog direktora za projekte i razvoj, koji je i poblie predstavio Razvojnu banku FBiH i njene aktivnosti, Borislav Trlin, direktor Sektora za istraivanje i razvoj, poblie je prezentirao nove kreditne linije Banke, nakon ?ega su uslijedila pitanja sudionika prezentacije na koje su odgovarali Milinkovi? i Trlin.

- elio bih zahvaliti na?elniku op?ine ?itluk na dananjem doma?instvu i to je osigurao veliki broj nazo?nih gospodarstvenika i poduzetnika s podru?ja op?ine ?itluk. Mi smo danas doli ovdje kako bi prezentirali Razvojnu banku FBiH, da prezentiramo mogu?nosti koje nudi Razvojna banka FBiH i da pomognemo narodu ?itluka, narodu Brotnja. Zato kaem narodu? Iz razloga to naa Razvojna banka ima mogu?nost kreditiranja ?ak i onih djelatnosti i onih poduze?a koja nisu ba dobrodola u komercijalnim bankama. Tu je rije? o poljoprivredi, mikrobiznisu i startup poduze?ima izjavio je Dalibor Milinkovi? nakon odrane prezentacije.

Gospodarstvenici koji su se odazvali pozivu na prezentaciju aktivno su sudjelovali u prezentaciji postavljaju?i pitanja i daju?i sugestije, to je pohvalio i sam izvrni direktor za projekte i razvoj Razvojne banke FBiH.

- Drago mi je da su svi nazo?ni aktivno sudjelovali u prezentaciji i dali sugestije, ali isto tako i zadovoljan sam to su nau banku prihvatili kao razvojni kota? Federacije. Nadam se nakon ovoga dananjeg dana da ?e Razvojna banka FBiH napraviti dobru suradnju sa gospodarstvenicima i poduzetnicima iz op?ine ?itluk, a isto tako i sa samom Op?inom ?itluk u suradnji na razvoju infrastrukture i svih ostalih djelatnosti na podru?ju op?ine ?itluk zaklju?io je Milinkovi?.

Fotogaleriju moete pogledati OVDJE.

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537