Me?ugorje

Ispis
medjugorje

Me?ugorje, jedno od najve?ih svjetskih marijanskih sredita, mjesto je koje svakodnevno posje?uju brojni hodo?asnici iz cijeloga svijeta. Fenomen Me?ugorje po?eo je u ljeto davne 1981. godine, kada se prema svjedo?anstvu estero djece, 24. lipnja u ovome hercegova?kom mjestu ukazala Kraljica mira. Mir je saetak svih njezinih poruka, to je stanje u kojemu sve poruke date u Me?ugorju nalaze svoje ispunjenje. Preko vidjelaca Kraljica mira daje mjese?ne poruke vjernicima u kojima desetci tisu?a vjernika trae nadu, spas i ispunjenje svojih molitvi i nada.

Me?ugorje je kao jedinstven fenomen u suvremenom svijetu koji u to krevito hercegova?ko mjesto privla?i milijune hodo?asnika iz cijeloga svijeta.

Prema nekim istraivanjima pretpostavlja se kako je Me?ugorje u 28 godina posjetilo 30 milijuna ljudi, to niti jedan drugi turisti?ki centar u Bosni i Hercegovini a i ire nije uspio dosegnuti.

Kao jedan od silnih plodova Me?ugorja vidim doivljaj i iskustvo ?ovjeka kao osobe, Boga kao Boga. U Me?ugorju doivljavamo vjeru bjelodano kao osobni odnos izme?u Boga i ?ovjeka.

Ukazanjem Kraljice Mira, Me?ugorje se razvilo turisti?ki i postalo je nezaobilazna destinacija s bogatim vjersko-molitvenim sadrajem za milijune hodo?asnika iz cijeloga svijeta.

Tijekom cijele godine u Me?ugorju se odravaju brojni seminari i festivali, a me?u njima, svakako treba istaknuti Festival mladih koji se ve? 20 godina odrava u Me?ugorju. U vrijeme odravanja mladi diljem svijeta mole se, pjevaju, svjedo?e o svojoj vjeri, sudjeluju u procesiji i klanjanju, drue se i razgovaraju.

Festival mladih se svake godine odrava u prvim danima mjeseca kolovoza i u vrijeme njegova trajanja Me?ugorje je svjetski centar mladih iz kojega se svijetu alju poruke mira, ljubavi i vjere. Hodo?asnici koji do?u u Me?ugorje uz nezaobilazan posjet Brdu ukazanja i Krievcu, u svetitu imaju prigodu posjetiti jo nekoliko zanimljivih odredita.

U sklopu svetita nalazi se i Maj?ino selo , ustanova za odgoj i skrb naputene i nezbrinute djece. Danas o toj djeci skrbe me?ugorski franjevci na ?elu s duhovnim vo?om fra Svetozarom Kraljevi?em, koji je i ravnatelj Maj?inog sela.

Svakodnevno to mjesto prua odgojno-obrazovni rad onima koji su od svih naputeni ili na bilo koji na?in odba?eni od drutva.

Integrirano u turisti?ku ponudu Me?ugorja, Maj?ino selo je nezaobilazna destinacija posjeta hodo?asnika koji svakako neposrednim doivljajem prenose pozitivnu sliku Me?ugorja u svijet.

U sklopu Maj?inog sela djeluje i zajednica za lije?enje ovisnika Milosrdni Otac koju je utemeljio pokojni fra Slavko Barbari? 1999. godine i ova je ku?a uto?ite momcima koji su pali u pakao droge i trae izlazak iz krize i nadu u bolje sutra. Iako mlada, Zajednica je svojim radom stvorila pozitivan i prepoznatljiv imid diljem svijeta.

Uz ovu ku?u, djeluje i Kay centar, ku?a za naputene i odba?ene ene. Uz zajednicu Milosrdni Otac, u Me?ugorju od 1993. godine djeluje Cenacolo. Temelj ove zajednice jesu molitva i vjera u bolji ivot, ivot bez droge.

Tanja Vu?i?


 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537