Kultura i umjetnost

HKUD Brotnjo

Ispis
Hrvatsko kulturno-umjetni?ko drutvo "Brotnjo" iz ?itluka kao sredinje drutvo u op?ini utemeljeno je 1999. godine. Temeljna zada?a Drutva je o?uvanje tradicije izvornih igara i pjesama Brotnja i Hrvata zapadne Hercegovine. Pri Drutvu djeluju: folklorna sekcija, muka i enska izvorna pjeva?ka skupina, maoretkinje Osnovne kole Bijakovi?i - Me?ugorje. HKUD "Brotnjo" broji oko 100 aktivnih ?lanova u svim sekcijama. U kratkom vremenu svoga postojanja od osnutka do danas Drutvo je imalo vie od 80 javnih nastupa, kako u op?ini ?itluk tako u cijeloj Bosni i Hercegovini i dijaspori.
Više...
 

Matica hrvatska - ogranak ?itluk

Ispis
U duhu tradicije, svrhe i zada?e

Brotnjo-?itluk, 08. svibnja 2016.,
Matica hrvatska najstarija, najaktivnija i najplodnija kulturna institucija hrvatskog naroda, svake godine 10. velja?e slavi obljetnicu postojanja. Na dan obiljeavanja bila bi prigoda prisjetiti se velikana, uglednika i ?lanova Matice hrvatske od po?etka, 1842. godine kada je u krilu Ilirske ?itaonice, (prigodom osmoga op?enitog Sabora Drutva ?itaonice zagreba?ke, dana 10. i 11. velja?e odranoga) na prijedlog grofa Janka Drakovi?a, predsjednika istog drutva da se jedan fond ili glavnica () pod imenom Matica ustanovi.
Više...
 

KIC ?itluk

Ispis
Kulturno informativni centar ?itluk. Davne 1962. godine (08. 10.) osnovan je Narodni univerzitet ?itluk, koji je pod tim imenom djelovao do 1985. godine, kada mijenja naziv u Radni?ki univerzitet ?uro Pucar - Stari. Pod tim imenom ova kulturna institucija radila je sve do demokratskih promjena devedesetih godina prolog stolje?a kada mijenja ime u Kulturno-informativni centar (KIC) ?itluk. Tijekom proteklih 42 godine djelovanja, ova ustanova dala je veliki doprinos u razvoju kulturnog, zabavnog, informativnog i portskog ivota na podru?ju op?ine ?itluk. ezdesetih i 70-ih godina, prolog stolje?a putem raznih te?ajeva, ve?ernjih kola i seminara, veliki broj odraslih osoba zavrio je dokolovanje i tako stekao potrebito znanje i umije?e za posao i zapoljavanje.
Više...
 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537