Sjednice op?inskog vije?a

Općina Čitluk u prvoj polovini godine ostvarila značajno veće prihode od rashoda

Ispis

vijećeU Maloj dvorani Kulturno – informativnog centra danas je održana 9. sjednica Općinskog vijeća Čitluk. Na današnjoj sjednici vijećnici su razmatrali Prijedlog odluke o usvajanju polugodišnjeg izvješća Proračuna općine Čitluk za razdoblje 01.01. – 30.06.2017. godine, Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o označavanju naseljenih mjesta, naselja, ulica i trgova nazivima te zgrada brojevima, kao i informaciju o zaštiti od požara na području općine Čitluk i informacije o radu Srednje škole dr. fra Slavka Barbarića, Osnovne škole fra Didaka Buntića, Osnovne škole Čerin i Osnovne glazbene škole Brotnjo.

Više...
 

Najavljujemo 9. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk

Ispis

najava Na temelju članka 31. stavak 3. Statuta općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i članka 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk („Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 2/11) predsjednik Općinskog vijeća Predrag Smoljan sazvao je 9. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk. Sjednica će se održati 31. kolovoza (četvrtak) u 12,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra Čitluk.

Više...
 

Odrana 8. sjednica Op?inskog vije?a ?itluk

Ispis

vije?ePod predsjedanjem predsjednika Op?inskog vije?a ?itluk Predraga Smoljana, ju?er je u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra ?itluk odrana osma sjednica Op?inskog vije?a ?itluk. Vije?nici su na ju?eranjoj sjednici usvojili prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti za kreditno zaduenje Javnog poduze?a Bro?anac d.o.o. ?itluk, dali suglasnost na prijedlog odluke o pokretanju procesa izrade Integrirane strategije lokalnog razvoja op?ine ?itluk, te su im prezentirane informacije o radu Op?inskog vije?a ?itluk za razdoblje od 01. sije?nja do 30.lipnja 2017.godine, kao i informacije o radu: Crvenog kria ?itluk, portskog saveza Brotnja i Doma zdravlja ?itluk.

Više...
 

Najavljujemo 8. sjednicu Op?inskog vije?a ?itluk

Ispis

najava Na temelju ?lanka 31. stavak 3. Statuta op?ine ?itluk ("Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i ?lanka 29. Poslovnika o radu Op?inskog vije?a ?itluk (Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk, broj: 2/11) predsjednik Op?inskog vije?a Predrag Smoljan sazvao je 8. sjednicu Op?inskog vije?a ?itluk. Sjednica ?e se odrati 27. srpnja (?etvrtak) u 12,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra ?itluk.

Više...
 

Odrana 7. sjednica Op?inskog vije?a ?itluk

Ispis

vije?eJu?er je u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra odrana sedma redovita sjednica Op?inskog vije?a ?itluk. Na ju?eranjoj sjednici informaciju o radu Policijske stanice ?itluk u 2016. godini vije?nicima je prezentirao eljko Ostoji?, zapovjednik PS ?itluk, a uz spomenutu to?ku dnevnog reda vije?nici su tako?er usvojili Izvje?e - Elaborat Op?inskog povjerenstva za procjenu teta od prirodnih i drugih nepogoda u svezi niskih temperatura - mraza od 19. - 22.04.2017. godine na poljoprivrednim kulturama na podru?ju cijele op?ine ?itluk, imenovali ?lanove tijela upravljanja u pet ustanova kojima je Op?ina ?itluk osniva? i dali suglasnost na statute Gradske ljekarne ?itluk i Kulturno-informativnog centra ?itluk, kao i suglasnost Povjerenstvu za obiljeavanje i ure?ivanje grobita II. svjetskog rata i pora?a na podru?ju op?ine ?itluk za provedbu traenih aktivnosti.

Više...
 

Vije?e donijelo Odluku o dodjeli javnih priznanja Op?ine ?itluk

Ispis

sjednica Vije?nici Op?inskog vije?a ?itluk, na danas odranoj 6. sjednici Op?inskog vije?a ?itluk, usvojili su jednoglasno Odluku o dodjeli javnih priznanja Op?ine ?itluk. U znak javnog priznanja za ostvarene uspjehe u radu i djelovanju, kojima se doprinosi razvoju i ugledu op?ine ?itluk, na sve?anoj sjednici Op?inskog vije?a ?itluk povodom Dana op?ine ?itluk, laureatima ?e biti bit dodijeljena Nagrada Op?ine ?itluk za ivotno djelo, dvije Godinje nagrada Op?ine ?itluk i Zahvalnica.

Više...
 

Najavljujemo 6. sjednicu Op?inskog vije?a ?itluk

Ispis

najavaNa temelju ?lanka 31. stavak 3. Statuta op?ine ?itluk ("Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i ?lanka 29. Poslovnika o radu Op?inskog vije?a ?itluk (Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk, broj: 2/11) predsjednik Op?inskog vije?a Predrag Smoljan sazvao je 6. sjednicu Op?inskog vije?a ?itluk. Sjednica ?e se odrati 27. travnja (?etvrtak) u 12,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra ?itluk.

Više...
 

Odrana 5. sjednica Op?inskog vije?a ?itluk

Ispis

vije?e Peta sjednica Op?inskog vije?a ?itluk odrana je ju?er u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra ?itluk. Na ju?eranjoj sjednici Vije?e je usvojilo Odluku o usvajanju ostvarenja Prora?una op?ine ?itluk u 2016. godini, Odluku o prijevozu u?enika osnovnih kola na podru?ju op?ine ?itluk, Plan aktivnosti borbe protiv korupcije u op?ini ?itluk 2017. 2021. i niz drugih akata.

Više...
 

Najavljujemo 5. sjednicu Op?inskog vije?a ?itluk

Ispis

najava Na temelju ?lanka 31. stavak 3. Statuta op?ine ?itluk ("Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i ?lanka 29. Poslovnika o radu Op?inskog vije?a ?itluk (Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk, broj: 2/11) predsjednik Op?inskog vije?a Predrag Smoljan sazvao je 5. sjednicu Op?inskog vije?a ?itluk. Sjednica ?e se odrati 30. oujka (?etvrtak) u 12,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra ?itluk.

Više...
 

Usvojen prora?un Op?ine ?itluk za 2017. godinu

Ispis

vije?e Na 4. redovitoj sjednici Op?inskog vije?a ?itluk, vije?nici su jednoglasno usvojili prijedlog plana prora?una Op?ine ?itluk za 2017. godinu. Usvojenim planom prora?una Op?ine ?itluk za 2017. godinu prihodi, primici i kreditna zaduenja predvi?ena su u iznosu od 7.682.000,00 KM, dok su rashodi i izdaci predvi?eni u iznosu od 7.672.000,00 KM, s prora?unskom pri?uvom od 10.000,00 KM. Tako?er, na dananjoj sjednici usvojena je odluka o izvrenju prora?una za 2017. godinu, a obje spomenute odluke vije?nicima je obrazloio Pavo Zovko, pomo?nik na?elnika za financije.

Više...
 
 • «
 •  Početak 
 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  » 
 •  Kraj 
 • »
Stranica 1 od 18

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537