Javni poziv za prikupljanje prijava za dodjelu sredstava za projekte za potporu razvoja biljne proizvodnje na području općine Čitluk

Pozivaju se svi poljoprivredni proizvođači s područja općine Čitluk koji su: upisani u Registar poljoprivrednih gospodarstava/Registar klijenata (RPG/RK), imaju prebivalište/sjedište na području općine Čitluk, imaju poljoprivrednu proizvodnju na području HNŽ, da podnesu prijavu i predlože projekte kojim im se poboljšava biljna proizvodnja.

Prijava se podnosi putem obrasca i isti se s traženom dokumentacijom dostavlja u zatvorenoj koverti izravno na protokol u šalter salu Općine Čitluk ili putem pošte na adresu: Općina Čitluk, Trg žrtava Domovinskog rata 1, 88260 Čitluk, s naznakom: „Povjerenstvu za odabir projekata za dodjelu sredstava za potporu razvoja biljne proizvodne“ – NE OTVARATI –
Na temelju pristiglih prijava i dostupnih sredstava, stručno povjerenstvo će sačiniti rang listu temeljem utvrđenih kriterija iz Odluke o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava za potporu razvoja biljne proizvodnje na području općine Čitluk.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na Internet stranici Općine Čitluk www.citluk.ba a najdalje do 10.09.2020. godine.

Dokumenti:
Javni poziv za prikupljanje prijava za dodjelu sredstava za projekte za potporu razvoja biljne proizvodnje na području općine Čitluk

Odluka o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava za potporu razvoja biljne proizvodnje na području općine Čitluk

Prijavni obrazac