Najavljujemo 11. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk

Na temelju članka 31. stavak 3. Statuta općine Čitluk (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i članka 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk („Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 2/11) predsjednik Općinskog vijeća Predrag Smoljan sazvao je 11. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk. Sjednica će se održati 9. studenog (četvrtak) u 12,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra Čitluk.

Za 11. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Čitluk predložen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa desete sjednice Općinskog vijeća Čitluk;

2. Pitanja vijećnika;

3. Informacija o radu Odsjeka za inspekcijske poslove Općine Čitluk;

4. Prijedlog odluke o usvajanju Urbanističke osnove izmjena i dopuna Regulacijskog plana „Bare 1“ u Čitluku;

5. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Čitluk;

6. Prijedlozi za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove;

7. Razno.

Predsjednik OV Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.