Najavljujemo 12. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk

Na temelju članka 31. stavak 3. Statuta općine Čitluk (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i članka 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk („Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 2/11) predsjednik Općinskog vijeća Predrag Smoljan sazvao je 12. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk. Sjednica će se održati 7. prosinca (četvrtak) u 12,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra Čitluk.

Za 12. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Čitluk predložen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa jedanaeste sjednice Općinskog vijeća Čitluk;

2. Pitanja vijećnika;

3. Izvješće o radu Žalbenog vijeća Općinskog vijeća općine Čitluk;

4. Informacija o radu Povjerenstva za davanje stručne ocjene za utvrđivanje urbanističko-tehničkih i drugih uvjeta;

5. Nacrt Plana Proračuna općine Čitluk za 2018. godinu;

6. Prijedlog rješenja o imenovanju Žalbenog vijeća Općinskog vijeća općine Čitluk;

7. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za izmjenu granica katastarskih općina;

8. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Doma zdravlja Čitluk;

9. Razno.

Predsjednik OV Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.