Najavljujemo 13. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk

Na temelju članka 31. stavak 3. Statuta općine Čitluk (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i članka 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk („Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 2/11) predsjednik Općinskog vijeća Predrag Smoljan sazvao je 13. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk. Sjednica će se održati 21. prosinca (četvrtak) u 10,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra Čitluk.

Za 13. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Čitluk predložen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa dvanaeste sjednice Općinskog vijeća Čitluk;

2. Pitanja vijećnika;

3. Prijedlog odluke o konverziji kredita uz valutnu klauzulu CHF u kredit uz valutnu klauzulu EUR;

4. a) Prijedlog Plana Proračuna općine Čitluk za 2018. godinu;
b) Prijedlog odluke o izvršenju Plana Proračuna Općine Čitluk za 2018. godinu;

5. Razno.

Predsjednik OV Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.