Najavljujemo 14. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk

Na temelju članka 31. stavak 3. Statuta općine Čitluk (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i članka 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk („Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 2/11) predsjednik Općinskog vijeća Predrag Smoljan sazvao je 14. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk. Sjednica će se održati 01. veljače (četvrtak) u 12,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra Čitluk.

Za 14. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Čitluk predložen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa trinaeste sjednice Općinskog vijeća Čitluk;

2. Pitanja vijećnika;

3. Izvješće o radu Općinskog vijeća Čitluk za 2017. godinu;

4. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Čitluk za 2018. godinu;

5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za imenovanje ravnatelja predškolske javne ustanove Dječji vrtić Čitluk;

6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utemeljenju i imenovanju Povjerenstva za davanje stručne ocjene za utvrđivanje urbanističko-tehničkih i drugih uvjeta;

7. Razmatranje prijedloga vezanih za implementaciju Odluke o uvođenju (naplati) posebnog komunalnog doprinosa – ekološke pristojbe;

8. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti, promjeni naziva, promjeni adrese sjedišta, promjeni adrese Osnivača Ustanove “Osnovna glazbena škola Brotnjo u Čitluku”;

9. Prijedlozi za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za gospodarstvo;

10. Razno.

Predsjednik OV Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.