Najavljujemo 15. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk

Na temelju članka 31. stavak 3. Statuta općine Čitluk (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i članka 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk („Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 2/11) predsjednik Općinskog vijeća Predrag Smoljan sazvao je 15. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk. Sjednica će se održati 02. ožujka (petak) u 11,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra Čitluk.

Za 15. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Čitluk predložen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa četrnaeste sjednice Općinskog vijeća Čitluk;

2. Pitanja vijećnika;

3. Prijedlog odluke o usvajanju ostvarenja Proračuna općine Čitluk u 2017. godini;

4. Prijedlog odluke o davanju na upravljanje i gospodarenje objekata vodovodnog i kanalizacijskog sustava vlasništvo Općine Čitluk;

5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o vodovodnom i kanalizacijskom sustavu;

6. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o uvjetima, načinu i visini pristojbe za priključenje na javnu kanalizaciju;

7. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Čitluk;

8. a) Prijedlog rješenja o razrješenju člana Školskog odbora Osnovne škole fra Didaka Buntića u Čitluku;

b) Prijedlog rješenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole fra Didaka Buntića u Čitluku;

9. Razmatranje prijedloga vezanih za implementaciju Odluke o uvođenju (naplati) posebnog komunalnog doprinosa – ekološke pristojbe;

10. Prijedlozi za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za gospodarstvo;

11. Razno.

Predsjednik OV Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.