Najavljujemo 17. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk

Na temelju članka 31. stavak 3. Statuta općine Čitluk (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i članka 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk („Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 2/11) predsjednik Općinskog vijeća Predrag Smoljan sazvao je 17. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk. Sjednica će se održati 03. svibnja (četvrtak) u 12,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra Čitluk.

Za 17. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Čitluk predložen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa šesnaeste sjednice Općinskog vijeća Čitluk;

2. Pitanja vijećnika;

3. Izvješća o radu za 2017. godinu:
a) Gradska ljekarna Čitluk;
b) Centar za socijalni rad Čitluk;

4. Prijedlog odluke o dodijeli javnih priznanja Općine Čitluk;

5. Prijedlozi za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za geodetske i imovinsko – pravne poslove;

6. Razno.

Predsjednik OV Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.