Najavljujemo 18. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk

Na temelju članka 31. stavak 3. Statuta općine Čitluk (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i članka 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk („Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 2/11) predsjednik Općinskog vijeća Predrag Smoljan sazvao je 18. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk. Sjednica će se održati 08. lipnja (petak) u 11,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra Čitluk.

Za 18. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Čitluk predložen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa sedamnaeste sjednice Općinskog vijeća Čitluk;

2. Pitanja vijećnika;

3. Izvješće o radu za 2018. godinu Javnog pravobraniteljstva općine Čitluk;

4. a) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju članova Odbora za mjesne zajednice i predstavke i pritužbe građana;

b) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju članova Odbora za nadzor nad realizacijom Strategije razvitka općine Čitluk;

5. Prijedlog odluke o osnivanju Turističke zajednice Općine Čitluk;

6. Prijedlog zaključka o davanju ovlasti Općinskom načelniku za zaključenje Ugovora o prijenosu osnivačkih udjela i istupanju člana društva Radio televizije Herceg-Bosna d.o.o. Mostar;

7. Prijedlog odluke o usvajanju Prednacrta izmjena i dopuna Regulacijskog plana “Bare 1” u Čitluku;

8. Prijedlog odluke o radnom vremenu trgovačkih i obrtničkih radnji, kao i ugostiteljskih objekata na području općine Čitluk;

9. Prijedlozi za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za geodetske i imovinsko – pravne poslove;

10. Razno.

Predsjednik OV Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.