Najavljujemo 19. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk

Na temelju članka 31. stavak 3. Statuta općine Čitluk (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i članka 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk („Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 2/11) predsjednik Općinskog vijeća Predrag Smoljan sazvao je 19. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk. Sjednica će se održati 12. srpnja (četvrtak) u 11,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra Čitluk.

Za 19. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Čitluk predložen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa osamnaeste sjednice Općinskog vijeća Čitluk;

2. Pitanja vijećnika;

3. Izvješće o radu za 2017. godinu Dječjeg vrtića Čitluk;

4. Izvješće o radu za 2017. godinu Žalbenog vijeća Općinskog vijeća općine Čitluk;

5. Informacija o radu za 2017. godinu Policijske stanice Čitluk;

6. Informacija o radu Općinskog vijeća Čitluk za razdoblje 01. siječnja – 30. lipnja 2018. godine;

7. Prijedlog odluke kojom se odobrava isplata financijskih sredstava za pomoć pri nabavci terenskog vozila (pick-up) za potrebe Hercegovačke gorske službe spašavanja Čitluk;

8. Prijedlozi za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za gospodarstvo;

9. Razno.

Predsjednik OV Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.