Najavljujemo 2. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk

Na temelju članka 31. stavak 3. Statuta općine Čitluk (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i članka 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk („Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 2/11) predsjednik Općinskog vijeća Predrag Smoljan sazvao je 2. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk. Sjednica će se održati 15. siječnja (petak) u 11,00 sati u kongresnoj dvorani Hotela Brotnjo.

Za 2. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Čitluk predložen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa Konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Čitluk;

2. Pitanja vijećnika;

3. Prijedlozi za rješavanje pitanja ispred Odbora za Izbor i imenovanja Općinskog vijeća Čitluk;

4. a) Prijedlog odluke o privremenom financiranju javnih potreba općine Čitluk za razdoblje siječanj – ožujak 2021. godine;
b) Nacrt Plana Proračuna općine Čitluk za 2021. godinu;

5. Izvješće o radu Općinskog vijeća Čitluk za 2020. godinu;

6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utemeljenju i imenovanju Povjerenstva za davanje stručne ocjene za utvrđivanje urbanističko – tehničkih i drugih uvjeta;

7. Razno.

 

Predsjednik OV Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.