Najavljujemo 22. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk

Na temelju članka 31. stavak 3. Statuta općine Čitluk (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i članka 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk („Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 2/11) predsjednik Općinskog vijeća Predrag Smoljan sazvao je 22. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk. Sjednica će se održati 29. studenog (četvrtak) u 11,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra Čitluk.

Za 22. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Čitluk predložen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća Čitluk;

2. Pitanja vijećnika;

3. a) Izvješće o radu Skupštine Javnog poduzeća „Broćanac“ d.o.o. Čitluk;
b) Informacija o radu direktora Javnog poduzeća „Broćanac“ d.o.o. Čitluk;

4. Nacrt Plana Proračuna općine Čitluk za 2019. godinu;

5. a) Prijedlog rješenja o razrješenju članova Školskog odbora Srednje škole dr. fra Slavka Barbarića u Čitluku;
b) Prijedlog rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole dr. fra Slavka Barbarića u Čitluku;

6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Prostornog plana općine Čitluk za razdoblje od 2010-2020. godine;

7. Prijedlog odluke o usvajanju Prednacrta Urbanističkog plana „Međugorje – Bijakovići“;

8. Prijedlozi za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za geodetske i imovinsko – pravne poslove;

9. Razno.

Predsjednik OV Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.