Najavljujemo 23. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk

Na temelju članka 31. stavak 3. Statuta općine Čitluk (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i članka 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk („Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 2/11) predsjednik Općinskog vijeća Predrag Smoljan sazvao je 23. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk. Sjednica će se održati 19. prosinca (srijeda) u 11,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra Čitluk.

Za 23. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Čitluk predložen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća Čitluk;

2. Pitanja vijećnika;

3. a) Izvješće o radu Skupštine Javnog poduzeća „Broting“ d.o.o. Čitluk;
b) Informacija o radu direktora Javnog poduzeća „Broting“ d.o.o. Čitluk;

4. Prijedlog Plana Proračuna općine Čitluk za 2019. godinu;

5. Informacija o radu Povjerenstva za davanje stručne ocjene za utvrđivanje urbanističko-tehničkih i drugih uvjeta;

6. Razno.

Predsjednik OV Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.