Najavljujemo 24. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk

Na temelju članka 31. stavak 3. Statuta općine Čitluk (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i članka 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk („Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 2/11) predsjednik Općinskog vijeća Predrag Smoljan sazvao je 24. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk. Sjednica će se održati 31. siječnja (četvrtak) u 11,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra Čitluk.

Za 24. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Čitluk predložen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća Čitluk;

2. Pitanja vijećnika;

3. Nacrt Integrirane strategije razvoja općine Čitluk za razdoblje 2019-2027 godine;

4. Izvješće o radu Općinskog vijeće Čitluk za 2018. godinu ;

5. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeće Čitluk za 2019. godinu;

6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utemeljenju i imenovanju Povjerenstva za davanje stručne ocjene za utvrđivanje urbanističko-tehničkih i drugih uvjeta;

7. Razno.

Predsjednik OV Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.