Najavljujemo 25. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk

Na temelju članka 31. stavak 3. Statuta općine Čitluk (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i članka 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk („Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 2/11) predsjednik Općinskog vijeća Predrag Smoljan sazvao je 25. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk. Sjednica će se održati 28. veljače (četvrtak) u 11,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra Čitluk.

Za 25. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Čitluk predložen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća Čitluk;

2. Pitanja vijećnika;

3. Prijedlog Integrirane strategije razvoja općine Čitluk za razdoblje 2019-2027 godine;

4. Razmatranje akata vezanih za davanje suglasnosti na izmjene i dopune statuta:

– Srednja škola dr. fra Slavka Barbarića u Čitluku;
– Osnovna škola Bijakovići u Bijakovićima;
– Osnovna škola Čerin u Čerinu;
– Osnovna glazbena škola Brotnjo u Čitluku;

5. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Čitluk;

6. Prijedlog odluke o privremenom prestanku obavljanja samostalnih djelatnosti za vrijeme ratnog stanja;

7. Prijedlozi za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za geodetske i imovinsko – pravne poslove;

8. Razno.

Predsjednik OV Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.