Najavljujemo 26. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk

Na temelju članka 31. stavak 3. Statuta općine Čitluk (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i članka 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk („Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 2/11) predsjednik Općinskog vijeća Predrag Smoljan sazvao je 26. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk. Sjednica će se održati 28. ožujka (četvrtak) u 11,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra Čitluk.

Za 26. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Čitluk predložen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća Čitluk;

2. Pitanja vijećnika;

3. Izvješća o radu za 2018. godinu:
– Centar za socijalni rad Čitluk;
– Žalbeno vijeće Općinskog vijeća općine Čitluk;

4. Prijedlog odluke o usvajanju ostvarenja Proračuna općine Čitluk u 2018. godini;

5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvođenju zone posebnog prometnog ustroja na lokalnim prometnicama u naseljima Međugorje, Bijakovići i Vionica, općina Čitluk;

6. a) Prijedlog rješenja o razrješenju člana Upravnog vijeća Gradske ljekarne Čitluk;

b) Prijedlog rješenja o konačnom imenovanju člana Upravnog vijeća Gradske ljekarne Čitluk;

7. Prijedlozi za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za gospodarstvo;

8. Razno.

Predsjednik OV Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.