Najavljujemo 27. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk

Na temelju članka 31. stavak 3. Statuta općine Čitluk (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i članka 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk („Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 2/11) predsjednik Općinskog vijeća Predrag Smoljan sazvao je 27. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk. Sjednica će se održati 25. travnja (četvrtak) u 11,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra Čitluk.

Za 27. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Čitluk predložen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća Čitluk;

2. Pitanja vijećnika;

3. Izvješća o radu za 2018. godinu:
– Kulturno – informativni centar Čitluk;
– Javno pravobraniteljstvo Općine Čitluk;

4. Prijedlog odluke o dodijeli javnih priznanja Općine Čitluk;

5. Prijedlog odluke o izradi monografije stradanja Brotnjaka u svjetskim ratovima, Domovinskom ratu i poraćima;

6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o označavanju naseljenih mjesta, naselja, ulica i trgova nazivima te zgrada brojevima;

7. Prijedlozi za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za gospodarstvo;

8. Razno.

Predsjednik OV Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.