Najavljujemo 28. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk

Na temelju članka 31. stavak 3. Statuta općine Čitluk (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i članka 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk („Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 2/11) predsjednik Općinskog vijeća Predrag Smoljan sazvao je 28. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk. Sjednica će se održati 30. svibnja (četvrtak) u 11,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra Čitluk.

Za 28. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Čitluk predložen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća Čitluk;

2. Pitanja vijećnika;

3. Izvješće o radu za 2018. godinu Dječjeg vrtića Čitluk;

4. Prijedlog odluke o utemeljenju Lokalnog ekonomskog vijeća općine Čitluk;

5. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o uvjetima i načinu dodijele građevnog zemljišta u državnom vlasništvu;

6. Prijedlog odluke o uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć;

7. Prijedlog odluke o mjerilima i cijenama participacije roditelja za usluge Dječjeg vrtića Čitluk;

8. Prijedlog odluke o signaturi akata Općinskog vijeća Čitluk i njegovih stalnih radnih tijela;

9. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za provođenje postupka dodjele koncesija na poljoprivrednom zemljištu na području općine Čitluk;

10. Prijedlozi za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za gospodarstvo;

11. Razno.

Predsjednik OV Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.