Najavljujemo 29. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk

Na temelju članka 31. stavak 3. Statuta općine Čitluk (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i članka 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk („Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 2/11) predsjednik Općinskog vijeća Predrag Smoljan sazvao je 29. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk. Sjednica će se održati 27. lipnja (četvrtak) u 11,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra Čitluk.

Za 29. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Čitluk predložen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 28. sjednice Općinskog vijeća Čitluk;

2. Pitanja vijećnika;

3. Izvješće o radu za 2018. godinu Gradske ljekarne Čitluk;

4. Informacija o radu za 2018. godinu Doma zdravlja Čitluk;

5. Prijedlog odluke o sufinanciranju rada Društva “Radiotelevizija Herceg-Bosne” d.o.o. Mostar;

6. Prijedlozi za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za geodetske i imovinsko – pravne poslove;

7. Nacrt Odluke o određivanju, organizaciji i načinu naplate parkiranja na području općine Čitluk;

8. Razno.

Predsjednik OV Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.