Najavljujemo 3. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk

Na temelju članka 31. stavak 3. Statuta općine Čitluk (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i članka 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk („Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 2/11) predsjednik Općinskog vijeća Predrag Smoljan sazvao je 3. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk. Sjednica će se održati 26. veljače (petak) u 11,00 sati u Maloj dvorani Kulturno – informativnog centra Čitluk.

Za 3. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Čitluk predložen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa druge redovite sjednice Općinskog vijeća Čitluk;

2. Pitanja vijećnika;

3. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Čitluk za 2021. godinu;

4. a) Prijedlog Plana Proračuna Općine Čitluk za 2021. godinu;
b) Prijedlog odluke o izvršenju Plana Proračuna Općine Čitluk za 2021. godinu;

5. Prijedlog odluke o povećanju temeljnog kapitala u Društvu “Radiotelevizija Herceg-Bosne” d.o.o. Mostar;

6. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Čitluk;

7. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za raspodjelu sredstava ostvarenih uporabom zone posebnog prometnog ustroja;

8. a) Prijedlog odluke o imenovanju članova Odbora za nadzor nad realizacijom Strategije razvitka općine Čitluk;
b) Prijedlog odluke o imenovanju članova Odbora za Kodeks ponašanja izabranih predstavnika – vijećnika u Općinskom vijeću Čitluk;

9. Prijedlozi akata o imenovanju upravljačkih tijela ustanova kojima je osnivač Općina Čitluk;

10. Prijedlozi za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za gospodarstvo;

11. Razno.

Predsjednik OV Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.