Najavljujemo 30. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk

Na temelju članka 31. stavak 3. Statuta općine Čitluk (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i članka 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk („Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 2/11) predsjednik Općinskog vijeća Predrag Smoljan sazvao je 30. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk. Sjednica će se održati 31. srpnja (srijeda) u 11,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra Čitluk.

Za 30. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Čitluk predložen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća Čitluk;

2. Pitanja vijećnika;

3. Informacije o radu:
a) Crveni križ Čitluk;
b) Sportski savez Brotnja;

4. Informacija o radu Općinskog vijeća Čitluk za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine;

5. Prijedlozi za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za geodetske i imovinsko – pravne poslove;

6. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Sveučilišta u Mostaru za kupovinu poslovnog prostora;

7. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Centra za socijalni rad Čitluk;

8. Razno.

Predsjednik OV Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.