Najavljujemo 31. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk

Na temelju članka 31. stavak 3. Statuta općine Čitluk (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i članka 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk („Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 2/11) predsjednik Općinskog vijeća Predrag Smoljan sazvao je 31. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk. Sjednica će se održati 30. kolovoza (petak) u 11,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra Čitluk.

Za 31. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Čitluk predložen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 30. sjednice Općinskog vijeća Čitluk;

2. Pitanja vijećnika;

3. Informacija o radu Policijske stanice Čitluk;

4. a) Izvješće o radu Skupštine Javnog poduzeće „Broćanac“ d.o.o. Čitluk;
b) Informacija o radu direktora Javnog poduzeće „Broćanac“ d.o.o. Čitluk;

5. Prijedlog odluke o usvajanju polugodišnjeg izvješća Proračuna Općine Čitluk za razdoblje 01.01. – 30.06.2019. godine;

6. Razno.

Predsjednik OV Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.