Najavljujemo 32. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk

Na temelju članka 31. stavak 3. Statuta općine Čitluk (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i članka 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk („Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 2/11) predsjednik Općinskog vijeća Predrag Smoljan sazvao je 32. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk. Sjednica će se održati 04. listopada (petak) u 12,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra Čitluk.

Za 32. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Čitluk predložen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 31. sjednice Općinskog vijeća Čitluk;

2. Pitanja vijećnika;

3. Informacija o radu Osnovne škole Bijakovići u Bijakovićima;

4. Prijedlog odluke o određivanju, organizaciji i načinu naplate parkiranja na području općine Čitluk;

5. Informacija o aktivnostima u svezi postupka donošenja izmjena i dopuna Regulacijskog plana „BARE 1“ u Čitluku;

6. Nacrt odluke o komunalnoj naknadi;

7. a) Prijedlog rješenja o razrješenju člana Povjerenstva za raspodjelu sredstava ostvarenih uporabom zone posebnog prometnog ustroja iz mjesne zajednice Bijakovići;
b) Prijedlog rješenja o imenovanju člana Povjerenstva za raspodjelu sredstava ostvarenih uporabom zone posebnog prometnog ustroja iz mjesne zajednice Bijakovići;

8. Prijedlozi za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za gospodarstvo;

9. Prijedlozi za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za geodetske i imovinsko – pravne poslove;

10. Razno.

Predsjednik OV Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.