Najavljujemo 34. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk

Na temelju članka 31. stavak 3. Statuta općine Čitluk (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i članka 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk („Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 2/11) predsjednik Općinskog vijeća Predrag Smoljan sazvao je 34. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk. Sjednica će se održati 28. studenog (četvrtak) u 11,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra Čitluk.

Za 34. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Čitluk predložen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 33. sjednice Općinskog vijeća Čitluk;

2. Pitanja vijećnika;

3. Informacije o radu:
a) Srednja škola dr. fra Slavka Barbarića u Čitluku;
b) Osnovna škola Čerin u Čerinu;

4. Nacrt Plana Proračuna Općine Čitluk za 2020. godinu;

5. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Bijakovići u Bijakovićima;

6. Prijedlog odluke o pristupanju Sporazumu gradonačelnika/načelnika za klimu i energiju i izradu Akcijskog plana za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena;

7. Razno.

Predsjednik OV Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.