Najavljujemo 35. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk

Na temelju članka 31. stavak 3. Statuta općine Čitluk (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i članka 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk („Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 2/11) predsjednik Općinskog vijeća Predrag Smoljan sazvao je 35. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk. Sjednica će se održati 19. prosinca (četvrtak) u 11,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra Čitluk.

Za 35. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Čitluk predložen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 34. sjednice Općinskog vijeća Čitluk;

2. Pitanja vijećnika;

3. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o realizaciji Strategije razvitka općine Čitluk za 2018. godinu;

4. Prijedlog odluke o usvajanju Plana Rebalansa općine Čitluk za razdoblje 01. siječnja – 31.prosinca 2019. godine;

5. a) Prijedlog odluke o usvajanju Plana Proračuna općine Čitluk za 2020. godinu;
b) Prijedlog odluke o izvršenju Proračuna općine Čitluk za 2019.
godinu;

6. a) Prijedlog odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacijskog plana “Bare 1” u Čitluku;
b) Prijedlog Odluke o provođenju izmjena i dopuna Regulacijskog plana “Bare 1“ u Čitluku;

7. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole dr. fra Slavka Barbarića u Čitluku;

8. a) Prijedlog rješenja o razrješenju člana Školskog odbora Srednje škole dr. fra Slavka Barbarića u Čitluku;
b) Prijedlog rješenja o imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole dr. fra Slavka Barbarića u Čitluku;

9. Razno.

Predsjednik OV Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.