Najavljujemo 36. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk

Na temelju članka 31. stavak 3. Statuta općine Čitluk (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i članka 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk („Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 2/11) predsjednik Općinskog vijeća Predrag Smoljan sazvao je 36. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk. Sjednica će se održati 30. siječnja (četvrtak) u 11,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra Čitluk.

Za 36. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Čitluk predložen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 35. sjednice Općinskog vijeća Čitluk;

2. Pitanja vijećnika;

3. Informacija o radu Povjerenstva za davanje stručne ocjene za utvrđivanje urbanističko – tehničkih i drugih uvjeta;

4. Izvješće o radu Općinskog vijeća Čitluk za 2019. godinu;

5. Prijedlog programa rada Općinskog vijeća Čitluk za 2020. godinu;

6. Prijedlog odluke o odobravanju kreditnog zaduženja;

7. Prijedlog rješenja o imenovanju Žalbenog vijeća Općinskog vijeća općine Čitluk;

8. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Povjerenstvu za obilježavanje i uređivanje grobišta II. svjetskog rata i poraća na području općine Čitluk;

9. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utemeljenju i imenovanju Povjerenstva za davanje stručne ocjene za utvrđivanje urbanističko – tehničkih i drugih uvjeta;

10. Prijedlozi za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za geodetske i imovinsko – pravne poslove;

11. a) Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole fra Didaka Buntića u Čitluku;
b) Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne glazbene škole Brotnjo u Čitluku;

12. Razno.

Predsjednik OV Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.