Najavljujemo 39. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk

Na temelju članka 31. stavak 3. Statuta općine Čitluk (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i članka 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk („Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 2/11) predsjednik Općinskog vijeća Predrag Smoljan sazvao je 39. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk. Sjednica će se održati 30. lipnja (utorak) u 11,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra Čitluk.

Za 39. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Čitluk predložen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 38. sjednice Općinskog vijeća Čitluk;

2. Pitanja vijećnika;

3. Izvješća o radu za 2019. godinu;
a) Centar za socijalni rad Čitluk;
b) Žalbeno vijeće Općinskog vijeća Općine Čitluk;
c) Javno pravobraniteljstvo Općine Čitluk;

4. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za uspostavljanje prava služnosti za polaganje 10 (20) kV kabelskog voda u svrhu povezivanja solarne elektrane SLIPČIĆI 992 kW;

5. Prijedlozi za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za geodetske i imovinsko – pravne poslove;

6. Razno.

Sjednica Općinskog vijeća Čitluk održat će se uz poštivanje važećih higijensko-epidemioloških mjere, što podrazumijeva da će sudionici sjednice koristiti minimalnu zaštitnu opremu (zaštitna maska i rukavice).

Predsjednik OV Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.