Najavljujemo 4. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk

Na temelju članka 31. stavak 3. Statuta općine Čitluk (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i članka 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk („Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 2/11) predsjednik Općinskog vijeća Predrag Smoljan sazvao je 4. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk. Sjednica će se održati 29. ožujka (ponedjeljak) u 11,00 sati u kongresnoj dvorani Hotela Brotnjo.

Za 4. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Čitluk predložen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa treće redovite sjednice Općinskog vijeća Čitluk;

2. Pitanja vijećnika;

3. a) Izvješće o radu Gradske ljekarne Čitluk za 2020. godinu;
b) Izvješće o radu Centra za socijalni rad Čitluk za 2020. godinu;

4. Prijedlog odluke o usvajanju ostvarenja Proračuna Općine Čitluk u 2020. godini;

5. Prijedlog odluke o usvajanju Plana zaštite od požara;

6. Prijedlog odluke o usvajanju Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu za područje općine Čitluk za period 2020 – 2025 godine;

7. Prijedlog odluke o potvrdi Rješenja o imenovanju Javnog pravobranitelja općine Čitluk;

8. Prijedlog rješenja o konačnom imenovanju članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Čitluk;

9. Prijedlozi za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za geodetske i imovinsko – pravne poslove;

10. Razno.

Predsjednik OV Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.