Najavljujemo 41. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk

Na temelju članka 31. stavak 3. Statuta općine Čitluk (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i članka 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk („Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 2/11) predsjednik Općinskog vijeća Predrag Smoljan sazvao je 41. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk. Sjednica će se održati 03. rujna (četvrtak) u 11,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra Čitluk.

Za 41. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Čitluk predložen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 40. sjednice Općinskog vijeća Čitluk;

2. Pitanja vijećnika;

3. Informacije o radu za 2019. godinu:
– Dom zdravlja Čitluk;
– Crveni križ Čitluk;

4. Prijedlog odluke o usvajanju Akcijskog plana održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama (SECAP);

5. Prijedlog odluke o jednokratnoj naknadi roditeljima djece upisane u prvi razred osnovnih škola;

6. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za imenovanje i preimenovanje naziva ulica i trgova u općini Čitluk;

7. Prijedlozi za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za gospodarstvo;

8. Razno.

Predsjednik OV Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.