Najavljujemo 42. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk

Na temelju članka 31. stavak 3. Statuta općine Čitluk (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i članka 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk („Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 2/11) predsjednik Općinskog vijeća Predrag Smoljan sazvao je 42. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk. Sjednica će se održati 15. listopada (četvrtak) u 11,00 sati u kongresnoj dvorani Hotela Brotnjo.

Za 42. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Čitluk predložen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 41. sjednice Općinskog vijeća Čitluk;
2. Pitanja vijećnika;
3. Informacija o radu za 2019. godinu Sportskog saveza Brotnjo;
4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o označavanju naseljenih mjesta, naselja, ulica i trgova nazivima, te zgrada brojevima;
5. Prijedlozi za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za geodetske i imovinsko – pravne poslove;
6. Razno.

Predsjednik OV Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.