Najavljujemo 9. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk

Na temelju članka 31. stavak 3. Statuta općine Čitluk (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i članka 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk („Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 2/11) predsjednik Općinskog vijeća Predrag Smoljan sazvao je 9. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk. Sjednica će se održati 31. kolovoza (četvrtak) u 12,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra Čitluk.

Za 9. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Čitluk predložen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa osme sjednice Općinskog vijeća Čitluk;

2. Pitanja vijećnika;

3. Informacije o radu za 2016. godinu:
– Srednja škola dr. fra Slavka Barbarića u Čitluku;
– Osnovna škola fra Didaka Buntića u Čitluku;
– Osnovna škola Čerin u Čerinu;
– Osnovna glazbena škola Brotnjo u Čitluku;

4. Informacija o zaštiti od požara na području općine Čitluk;

5. Prijedlog odluke o usvajanju polugodišnjeg izvješća Proračuna općine Čitluk za razdoblje 01.01. – 30.06.2017. godine;

6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o označavanju naseljenih mjesta, naselja, ulica i trgova nazivima te zgrada brojevima;

7. Razno.

Predsjednik OV Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.